القاب ایرانی شاهنامه ای سلطان الوند آق قویونلو

0 78

حضرت فلک رتبت ، خورشید اورنگ ، جمشید آهنگ ، فریدون کارزار ، منوچهر کردار ، جم آئین ، کیقباد تمکین ، دارا درایت ،  سلطان سلاطین ایرانیه ، شهنشاه بلند همت و …….

القاب ایرانی
شعر پارسی زیر بخشی از نامه سلطان بایزید دوم عثمانی به الوند شاه آق قویونلو که در آن وی الوند شاه را شهنشاه ایران می‌خواند و به وی القاب شاهنامه ای همچون تهمتن می‌دهد.


شهنشاه ایران خدیو عجم
خداوند ملک و سپاه و علم

سرافراز آفاق الوند شاه
ولایت ستان و ممالک پناه

جهانگیر سلطان با عدل و داد
تهمتن شکوه و غضنفر نهاد

فروزنده گوهر داوری
فرازنده تخت بایندری

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها