بای‌_بک الترکی و سرنگونی خلیفه المهتدی عباسی

بای_بک الترکی که بود و چه کرد؟

سرنگونی خلیفه ی عباسی توسط بای_بک الترکی در کهن ترین منابع فارسی :

پس از کشته شدن بابک خرمدین آذری ، درست ۳۰ سال بعد ، بابکی دیگر قیامی بزرگ علیه خلافت عباسی را انجام داد،که در نهایت موجب سرنگونی خلیفه عباسی المهتدی بالله وقتل وی شد!

مدت خلافت جعفر المهتدی بالله یازده ماه و بیست روز بود:

چون به خلافت بنشست… فرمود سپاه به تغرها رود، وساز فرمود کردن اصحاب تغور را، وعمارت حرمین مکه و مدینه بفرمود، پس دگر باره ،ترکان به وی برخاستند، و مهتدی بایباک و موسی بن بوغا را به حرب شاری فرستاد، و موسی نافرمانی کرد و به خراسان رفت و بای بک بازگردید از راه و با مهتدی حرب کرد، وبعد از خلع بکشتندش…

واین حال روز سه شنبه بود، سیم ماه رجب سال دویست و پنجاه و هفت، عمر او سی و هشت سال و یازده ماه و دو روز گوید.

داستان بای_بک الترکی و خلیفه المهتدی

خلیفه جعفر المهتدی بالله عباسی که سیاست تضعیف ترکان را در برنامه خود برای جلوگیری از قیامهای مکررشان داشت، سران نظامی ترک را به جنگ هم ارسال میکرد، حال آنکه سران ترک از این امر ابا میکردند، و برای بای بک که دارای شعور ملی عمیق نسبت به ملت خود بود، او را به دشمنی سرسخت ضد خلیفه تبدیل میکرد، در این واقعه بای بک به سوی ترکان رفته و دست در دست آنها قرار داد و با لشکر ترکان بازگشت و با خود خلیفه که تحت حمایت ارتش پارسیان اسروشنه و عربهاى اهل مغرب بود وارد جنگ شد و او را سرنگون کرده و به قتل رساند، ودر این راه خود کشته شد.

بای بک
از طريق کانال تلگرامی تمدن اسلامی
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها