دسته: تاریخ تمدن چین باستان

آغاز نظام نو در چین

آغاز نظام نو در چین

تحول در ده- در شهر- کارخانه‌ها- بازرگانی- اتحادیه‌های کارگری- دستمزد- حکومت جدید- مخالفت ناسیونالیسم با تمدن غربی- تضعیف آیین کنفوسیوس- واکنش در برابر دین- اخلاق نو- تحول زناشویی- جلوگیری از...

مرگ يك تمدن

مرگ یک تمدن

صرف غرامات برای تربیت دانشجویان- آشنایی آنان با تمدن غربی- تأثیر آنان در متزلزل کردن جامعه چینی- نقش مبلغان بیگانه- سون‌یات‌سن مسیحی- حوادث جوانی او- ملاقات او با لی‌هونگ چانگ-...

اخلاق چینی

اخلاق چینی

مقام اخلاق در جامعه چینی- خانواده- کودکان – پاکدامنی- روسپیگری- روابط پیش از زناشویی- ازدواج و عشق- تکگانی و چندگانی- متعه‌گیری- طلاق- یک ملکه چینی- پدر خانواده- رقیب زن- شخصیت...

اختراع و علم در چین

اختراع و علم در چین

باروت – استعمال آن در آتشبازی و جنگ – قطبنما – ندرت اکتشافات صنعتی – جغرافیا – ریاضیات – فیزیک – فنگ‌شوی – اختر شناسی – پزشکی – بهداشت چینیان،...

فروشگاهها در چین

فروشگاهها در چین

کارهای دستی – ابریشم – کارخانه‌ها – اصناف – باربران – راهها و ترعه‌ها – بازرگانان – پول و برگ اعتبار – سکه‌ها – تورم پول کاغذی تا سده هجدهم...

کشتزارها در چین

کشتزارها در چین

فقر برزگران – شیوه‌های کشتکاری – فراورده‌ها – چای – خوراک – ریاضت در روستاها در بازپسین تحلیل، سراسر ادب متنوع چینی و تمام دقایق اندیشه‌های مردم این سرزمین و...

مردم و زبان چینی

مردم و زبان چینی

جمعیت – قیافه – پوشش – ویژگیهای زبان چینی – در باب خط چینی باید ارقام را پیش از هر چیز مورد توجه قرار دهیم: چینیان بسیار فراوانند. کارشناسان حدس...

چيني‌سازي

چینی‌سازی

سفالگری – چینی‌سازی – تاریخ دیرین آن – سلادون – میناکاری – مهارت هائوشی‌چی‌یو – کلوازونه – عصر کانگ شی – عصر چی‌ین‌ لونگ اولویت چین در چینی‌سازی مورد تردید...