تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

تاریخ تمدن مصر باستان

 

به تمدنی که در شمال شرقی آفریقا در دره رود نیل در زمان (3000 پیش از میلاد ) تا زمانی که مصر توسط اسکندر مقدونی فتح شد را مصر باستان می‌گویند . فرمانروایان مصر باستان فرعون نامیده می‌شدند . کشاورزی در جامعه مصر باعث تغییرات زیادی شده بود . بیشتر مصریان در کشتزارها مشغول به کار بودند و برخی نیز به سفالگری می‌پرداختند .

کشف اسرار جدید از اهرام مصر

در مصر باستان مرسوم بوده، اجساد مومیایی شده فراعنه را به همراه انبوهی از متعلقات قیمتی دفن می‌کردند.مقبره‌های پررمز و راز فراعنه مصر، همواره مایه شگفتی باستان‌شناسان بوده‌اند. آرامگاه فرعون خوفو واقع در هرم کبیر جیزه از مرموزترین این…

عکسی تاریخی از مهر و موم دست‌نخورده ۳۲۴۵ ساله توت‌عنخ‌آمون

توت‌انخ‌آمون یا توت‌عنخ‌آمون (یه معنی پنداشت زنده آمون) بین سال‌های ۱۳۳۳ تا ۱۳۲۷ پیش از میلاد پادشاهی می‌کرد و یازدهمین فرعون مصر باستان از دودمان هجدهم یا همان پادشاهی نو شناخته می‌شود. آرامگاه او در روز ۴ نوامبرسال ۱۹۲۲ در دره پادشاهان…

عکس مومیایی‌ یک گربه در مصر باستان!

مصریان حدود 661 تا 331 قبل از میلاد،گربه ها را به عنوان نشانه ای از، از خود گذشتگی مومیایی و دفن می کردند؛ این مومیایی در house of bastet در نزدیکی دلتای نیل یافت شده است. این گربه بسیار استادانه پیچیده شده است، مومیایی برای سال…

لحظه کشف آرامگاه ۳۲۴۵ ساله توت عنخ آمون

تاریخ ما | پائیز 1992 یکی از مهمترین کشف‌های آثارباستانی در یک قرن اخیر گذشت؛ کشف آرامگاه "توت عنخ خامون" توسط یه باستان شناس انگلیسی.به گزارش تاریخ ما، در پاییز سال 1922 باستان شناس انگلیسی "هاوارد کارتر" که بیش از 6 سال بود مشغول…

رازهای جدید از مصر باستان

فرهنگ پاپ غرق در تصاویر فراعنه و ملکه هایشان با چشمان سرمه کشیده است. آیا مصریان باستان در حد افراط خود شیفته بودند و یا ما معیارهای امروزی خودمان را به آنان بسط داده ایم.به گزارش تاریخ ما به نقل از بی بی سی، با قدم زدن در نمایشگاهی…

هرمهب (۱۳۴۵ تا ۱۳۱۸ پیش از میلاد مسیح)

کرونیست ها هرمهب را بنیانگذار سلسلۀ نوزدهم در مصر باستان می دانند که از سلسله های نسبتاً آرام در سرزمین نیل به شمار آمده است. برخی از کرونیست ها روی کارآمدن سلسلۀ نوزدهم را سال 1345 پیش از میلاد مسیح و پایان کار آن سلسله را سال 1200 پیش…

مِنِس فرعون مصر (حدود ۲۸۵۰ پیش از میلاد مسیح)

سنت مصریان باستان به شخصی که در طلیعه هزارۀ سوم پیش از میلاد مسیح موفق شد مصر علیا و سفلا را متحد کرده و دولت مصر را به وجود آورد نام «مِنِس» به معنای «پایدار و ماندگار» داده است. – این مطلب در پاپیروس تورین متعلق به سدۀ سیزدهم پیش از…

منتوهوتپ (حدود ۲۰۵۰ پیش از میلاد مسیح)

در سال 2300 پیش از میلاد مسیح امپراطوری باستانی مصر نه به وسیلۀ دشمنان برون مرزی، بلکه به خاطر ضعف و بروز مشکلات داخلی محکوم به تلاشی و تجزیه شد. سقوط جامعۀ مصر ناشی از بحران ها و پریشانی عمیق اقتصادی، وجود نداشتن قانون و بالطبع حاکمیت…

مانِ تُن (مانِتو) در تاریخ مصر

مصرشناسان و پژوهشگران در زمینۀ زبان و ادیان مصریان قدیم براین آورند که مانِ تُن خلاصه ای از نام کامل و واقعی این مورخ که در واقع کاهن معبد در مصرباستان بوده است، می باشد. برخی نامواقعی وی را «مرِن َتحوثی» یعنی کسی که محبوب و مورد تأیید…

کلئوپاترا ملکۀ مصر باستان (۶۸ تا ۳۰ پیش از میلاد مسیح)

کلئوپاترا از سال 51 تا 30 پیش از میلاد مسیح فرعون بانوی مصر بود. وی سی و هشت سال زندگی کرد و از این مدت بیست و یکسال در مقام ملکۀ مصر، به عنوان یکی از چهره های تاریخ ساز در مصر باستان در فهرست زمان داران بطالسه ثبت گردیده است. وی دختر…

خرید مجموعه کتاب های تاریخی و مذهبی

سسوستریس سوم فرعون مصر

سسوستریس سوم تقریباً از سال 1878 تا 1843 پیش از میلاد مسیح به عنوان فرعون مصر زمام امور را در دست داشته است. وی پنجمین پادشاه از سلسلۀ دوازدهم در دورۀ امپراطوری میانه بوده است. پس از عصر فرمانروایی منتوهوتپ که مصر علیا و سفلا به وحدت…

ژوسر فرعون مصر (حدود ۲۷۰۰ پیش از میلاد مسیح)

ژوسر در فهرست پادشاهان مصر به عنوان نخستین فرعون در سلسلۀ سوم مصر ثبت شده است. وی متعلق به دورۀ امپراطوری باستانی مصر و در واقع برجسته ترین زمام دار آن سلسله به شمار می رفته است. مصرشناسان او را فرعونی قلمداد کرده اند که تحولات را در…

رامسس دوم (حدود ۱۲۹۲ تا ۱۲۲۵ پیش از میلاد مسیح)

هرمهب  افسر ارتش پس از مرگ آمنوفیس چهارم ملقب به اخناتون از آشفتگی اوضاع مصر استفاده کرد و خود را فرعون خواند و ادارۀ امور مصر را به عهده گرفت و با انتخاب جانشین او رامسس یکم که وی نیز یک افسر ارشد ارتش مصر و از بخش علیای کشور بود،…

خئوپس (کئوپس) فرعون مصر

خئوپس حدوداً در سال 2600 پیش از میلاد مسیح می زیسته و سلطنت کرده است. او پسر سنفرو بنیانگذار سلسلۀ چهارم موسوم «سلسلۀ اهرام» در مصر باستان به شمار آمده است. خئوپس در کنار خفرن و میکرینوس به عنوان سازندۀ بزرگ اهرام در ناحیۀ جیزه در…

توتموزیس سوم (حدود ۱۵۰۰ تا ۱۴۵۰ پیش از میلاد مسیح)

همانگونه که با آغاز کار امپراطوری میانۀ مصر پس از سال 2000 پیش از میلاد مسیح مصر علیا و سفلا متحد و یکپارچه شده و دوازده سلسله در آن امپراطوری برسر کار بوده و همۀ این سلسله ها را برخاسته از تب می دانند، یک بار دیگر در سال 1580 پیش از…