دسته: تاریخ تمدن مصر باستان

خئوپس (کئوپس) فرعون مصر

خئوپس (کئوپس) فرعون مصر

خئوپس[۱] حدوداً در سال ۲۶۰۰ پیش از میلاد مسیح می زیسته و سلطنت کرده است. او پسر سنفرو[۲] بنیانگذار سلسلۀ چهارم موسوم «سلسلۀ اهرام»[۳] در مصر باستان به شمار آمده...

آمنوفیس چهارم  (حدود 1363 تا 1345 پیش از میلاد مسیح)

آمنوفیس چهارم (حدود ۱۳۶۳ تا ۱۳۴۵ پیش از میلاد مسیح)

وی ملقب به اخناتون است. تحولات درخشان سلسلۀ هجدهم تاریخ مصر باستان در دورۀ زمام داری این فرعون به پایان خود رسید که برای مصریان و دیگر جهانیان و به...

فرهنگ و جامعۀ مصر در مشاهدات و ارزیابی های هرودت

فرهنگ و جامعۀ مصر در مشاهدات و ارزیابی های هرودت

پژوهشگران در عرصۀ مطالعات تاریخی این واقعیت را دریافته اند که هرودت در اظهار نظر هایش عناصری چون واقعیات، حدسیات و روایات و مطالب سرگرم کننده را پیوسته درهم آمیخته...

آداب و رسوم و مراسم قربانی مصریان از نظر هرودت

آداب و رسوم و مراسم قربانی مصریان از نظر هرودت

هرودت در کتاب های دوم و سوم خود دربارۀ آیین های دینی و کاهنان معابد به عنوان مجریان و برگزارکنندگان آنها چنین آورده است:«من اکنون می خواهم مفصل ترو کامل...

هرودت در مصر

هرودت در مصر

اطلاعات و گزارشهای هرودوت دربارۀ تاریخ مصر باستان به دیده ها و شنیده های او محدود نمی شود. او بیشتر در پی مقایسه های قوم شناسانه[۱] و پژوهش های فرهنگی...

پس از مرگ رامسس سوم تا پایان کار سلسلۀ بیستم

پس از مرگ رامسس سوم تا پایان کار سلسلۀ بیستم

واپسین دورۀ فرمانروایی سلسلۀ بیستم بر مصر، دربرگیرندۀ حکومت های هشت زمامدار است که همگی «رامسس» نام داشته اند. هرکدام از این رامسس ها دارای نام و عنوان مشخص کننده...