دسته: تاریخ تمدن یونان باستان

فیدیاس مجسمه ساز و حجار پارتنون

از سال ۴۴۷ تا ۴۳۸، فیدیاس و دستیارانش به کار مجسمه سازی و حجاری پارتنون مشغول بودند. همچنانکه افلاطون نخست درامنویس بود و سپس فیلسوفی شد که فلسفه خود را...

نسل‌کشی یونان باستان (۳۱۴-۹۸۸)

نسل‌کشی مشرکان یونانی-رومی توسط امپراطوری روم مسیحی، یکی از مهم‌ترین و موفقیت‌آمیزترین! نسل‌کشی‌های تاریخ بود! همچنان این نسل‌کشی از نظرها دور مانده است. آمار دقیق تعداد قربانیان شاید هرگز معلوم...

مکتب استادان حجاری و پیکرتراشی یونان باستان

ترقی و پیشرفت پیکرتراشی در قرن پنجم تا حدودی بدان علت بود که هر هنرمندی به مکتبی وابسته بود و در سلسله طولانی استادان و شاگردان آن مکتب محلی خاص...

شکل ظاهری یونانیان باستان

شارمندان آتنی در قرن پنجم مردانی میانه بالا، نیرومند، و ریشدارند و همگی به زیبایی اسب سوارانی که فیدیاس ساخته است، نیستند. بانوانی که بر گلدانهانقش شدهاند اندامی زیبا دارند;...