تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

تاریخ سومر باستان

 سومِر یا به‌طور دقیق‌تر شومِر، اولین تمدّن شهری در منطقهٔ تاریخی جنوب بین‌النهرین، جنوب عراق امروزی، است که آن را اولین تمدن در جهان با مصر باستان نامیده اند.

یکی از باستانی‌ترین تمدن‌ها سومر است، و تاریخی‌ترین مناطق جنوب میانرودان در دورهٔ مس‌سنگی و اوایل دورهٔ مفرغ بود.

اولین نمونه‌های خطی کشف‌شده در سومر قدمتی بیش از ( ۲۵۰۰ سال پیش از میلاد ) را نشان نمی‌دهند اما تاریخ نگاران بر این باورند که با توجه به نام های شهرها، رودها، شغل‌ها و دیگر مدارک کشف شده، این منطقه نخستین بار بین سال‌های ( ۵۵۰۰ تا ۴۰۰۰ پیش از میلاد )توسط قومی غیرسامی که به زبان سومری سخن می‌گفتند مسکونی شده‌است.

زیگورات شهر باستانی اور

در پایان هزاره چهارم پیش از میلاد بناهای سنگی و خشتی بزرگی در نقاط مختلف میان رودان بنا شدند. این بنا ها در کانون توجه و اهمیت ساختار شهر قرار می گرفتند. از میان شهرهای سومری ، اور بیشتر از بقیه یادگارهایش را حفظ کرده است. زیگورات شهر اور…

زیگورات آگارگوف (عقرقوف)

از جمله آثاری که در نیمه دوم قرن بیستم در عراق کشف شد ، بقایای شهر و زیگورات آگارگوف است. این شهر سومری که تقریبا بیشتر قسمت های آن ویران شده است ، دارای زیگوراتی کهن است. این زیگورات 57 متر ارتفاع دارد که بخش های فوقانی آن ویران شده و خود…