دسته: تاریخ افغانستان

تاریخ مکتوب شده افغانستان به حدود ۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح، زمانی که افغانستان تحت امپراطوری هخامنشی قرار داشت، اشاره می‌کند. افغانستان از لحاظ قدمت ، یکی از کهن‌ترین سرزمین‌های تاریخ جهان به‌شمار می‌رود.

جنگ انگلیس و افغانستان

افغانستان را به عنوان کشوری که «گورستان امپراطوری»‌ها شده، می‌شناسند. این نام مستعار هزینه‌ای است که بریتانیا و شوروی داده است. افغانستان برای برتانیا اهمیت زیادی داشت، از آن جهت...