مرور رده

آل زیار

نحوه استقرار اعراب مسلمان در ایران

در فاصله چهار سال، تقریباً کشور ایران ده شاهنشاه دید. در آستانه حمله اعراب مسلمان به ایران نظام سیاسی - اجتماعی ساسانی هر آن در معرض سقوط و متلاشی شدن بود. آغاز حملات اعراب مسلمان به مرزهای ایران در دوره خلافت ابوبکر (۱۳ - ۱۱ هـ-ق) بود که…

نظام اداری و سیاسی ایران در دو قرن اول هجری

پس از انقراض دولت ساسانیان در ایران، اعراب خود را با یک تمدن کهنسال و ریشه دار رو به رو دیدند و از آن استفاده فراوانی بردند. تشکیلات اداری منسجم و منظم این که از عصر ساسانی در ایران باقی مانده بود می توانست به سرعت در اداره و نظم سرزمین…

تاریخ سیاسی آل زیار

 جغرافیای دیلم و صفحات جنوبی دریای خزر آن قسمت از دلتای سفید رود که پس از عبور از سلسله جبال البرز به دریای خزر می ریزد همراه با تپه ها و کوه های پوشیده از جنگل که از جنوب و غرب این دلتا را احاطه کرده‌اند، ایالت کوچک گیلان را تشکیل می…