دسته: دین و آیین بودا

آیین های مهاوير و جين

آیین های مهاویر و جین

قهرمان بزرگ – اعتقادنامه جین – چند خدایی الحادی – ریاضت کشی – رستگاری از راه خود‌کشی – تاریخ متأخر آیین جین در حدود اواسط قرن ششم ق‌م پسری در...

مرتدها در آیین بودا

مرتدها در آیین بودا

شکاکان- نیهیلیستها- سوفسطاییان- ملحدان- ماده‌گرایان دینهای بدون خدا از خود اوپانیشادها پیداست که درهمان زمان هم شکاکهایی بودند. گاهی فرزانگانی برهمنان را به ریشخند می‌گرفتند، چنانکه چاندوگیه اوپانیشاد برهمنان درستی...

به دنبال بودا در استوپای بزرگ سانچی

به دنبال بودا در استوپای بزرگ سانچی

استوپا شناخته شده ترین و آشکارترین علامت بودائیسم است، این نماد حامل یادگارهای با ارزشی است که برای احترام به بودا و سایر شخصیت های مذهبی پدید آمده اند. یکی...