دسته: دین و آیین بودا

اخلاق در آیین بودای هندی

اخلاق در آیین بودای هندی

قوى ترین انگیزه براى پذیرش آموزه تجدید حیات، دفاع از این عقیده بود که انسان ها در پایان زندگى خود پاسخ گوى کردار خویش اند; از این رو، این آموزه...

قوم اولمک

قوم اولمک

اولین تمدن بزرگ در قاره آمریکا تمدن اولمک مکزیک بود.آنها از سال ۱۲۰۰قبل از میلاد یک جامعه سازمان یافته تشکیل داده بودند.محل استقرار قوم اولمک واقع در ” سان لورنزو...

سخنان کنفسیوس (کنفوسیوس)

سخنان کنفسیوس (کنفوسیوس)

انسان والا همیشه به شرافت می اندیشد؛ انسان عادی، به آسایش خود.((کنفوسیوس)) مرد بزرگ یکطرفه قضاوت نمی کند.((کنفوسیوس))

انتقال به بوُشى دوِْ توکوُگاوا

انتقال به بوُشى دوِْ توکوُگاوا

انتقال به بوُشى دوِْ توکوُگاوا شاید آشکارترین تجلى ادبىِ روحِ جنگاورى یا سپاهى گرى در دوره انتقالى جنگ و اتحاد به رهبرى تویوتومى هیده یوشى و توکوُگاوا ایه یاسوُ در اواخر قرن شانزدهم، به...

جامعه آغازین جنگجویان و بوشى دو

جامعه آغازین جنگجویان و بوشى دو

جامعه آغازین جنگجویان و بوشى دو نویسنده : (مارتین سى. کالیکات، دانش نامه ژاپن) ترجمه : ع. پاشایى در گاه نگاره ها و داستان هاى پهلوانى (گوُنکى مونو gunkimono) و سپاهى گرى قرون وسطایى چون هوگِن مونوگاتارى و...

متافیزیک در آیین بودای هندی

متافیزیک در آیین بودای هندی

به سبب اهتمام تعالیم بودایى نقش باورنادرست به عنوان علتى براى ناخوشى، طبیعى بود که فیلسوفان بودایى بر مسائل هستى شناسى و نظریه علیّت تمرکز کنند. هستى شناسى مهم بود،...

معرفت شناسى در آیین بودای هندی

معرفت شناسى در آیین بودای هندی

متون بودایى، سیدارته گوتمه یا بودا، را کسى مى داند که آیین هاى قربانى برهمنان را به استهزاء مى گرفت و کاهنان سازنده این آیین ها را متهم مى کرد، زیرا این آیین ها بهترین انگیزه...

طبیعت بشر در آیین بودای هندی

طبیعت بشر در آیین بودای هندی

یک اعتقاد کلیدى در آموزه هاى بودایى این است که ناخشنودى نتیجه امیالى است که ریشه در باورهاى نادرست دارند. مهم ترین باروهاى نادرست عبارت اند از: (۱) هستى فردى خودِ شخص از...

6. مترادف هاى نیروانه

۶٫ مترادف هاى نیروانه

اشتباه رایج در بررسى مفهومى چون نیروانه این است که بیش از حد بر معناى دقیق لغوى آن متمرکز شویم تا آن جا که تداعى هاى پهناورتر و قرینه متنى آن را...

3. برداشت اروپایى از این اصطلاح

۳٫ برداشت اروپایى از این اصطلاح

فرهنگ انگلیسى آکسفورد (ویراست اول) نیروانه را این طور تعریف مى کند: «در الهیات بودایى، خاموشى وجود فردى و استغراق در روح برین، یا خاموشى همه آرزوها و شهوت ها و حصولِ...

2. گزارش هاى کهن تر

۲٫ گزارش هاى کهن تر

بیشتر اشاره ها به نیروانه آن را مقصد یا برترین نیک بختى مى دانند و این را با مترادف هاى بسیارى روشن مى کنند که نیروانه را همچون مقام امن و پاکى و آرامش فرجامین...

1. خاستگاه ها و ریشه شناسى واژه نیروانه

۱٫ خاستگاه ها و ریشه شناسى واژه نیروانه

نیروانه (پا.:نیبّانَه توضیح دهند. این جا بافتن استعاره اى است از شیوه کنش دل که از نادانى به سرشت حقیقى اشیا و نیز از تشنگى به تملکات و حالات وجود قلب...

پیش از پیدایش آیین بودا و کلمه نیروانه

پیش از پیدایش آیین بودا و کلمه نیروانه

اشاره [ پیش از پیدایش آیین بودا، در حدود قرن پنجم قم، نیروانه غایت این مقصد، زدودن عناصر روانى آشفته کننده اى است که حجاب دلِ صافى و آرام مى شوند، و همراه...

جشن هاى بودایى تبّتى

جشن هاى بودایى تبّتى

جشن هاى بودایى تبّتى ماه روز رویداد اول ۱۵ـ۱۰ معجزه بزرگ در شروستىSravasti (به دنبال جشن هاى سال نو) چهارم ۷ تولد بودا چهارم ۱۵ روشن شدگى بودا و ورود او به نیروانه...