تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

تاریخ پزشکی و درمان های باستانی

 

بشر از دوران های خود عقیده های پزشکی مخصوص به خودشان را در مورد تولد و مرگ و بیماری ها داشتند . آنها بیماری ها را ناشی از اراده الهی ، نیروی جادوگران یا دیگر عوامل ماوراء الطبیعه می‌دانستند و برای درمان بیماری ها نیز از همان دیدگاه ها کمک می‌گرفتند . هیچ منبعی در مورد خواص درمانی گیاهان ثبت نشده است اما طبق شواهدی مشاهده شده است که انسان ها پس از آزمون و خطا ، خواص بعضی از گیاهان را کشف کردند .

داروی سنتی چین باستان

داروی سنتی چین مواد دارویی است که در طب سنتی چین برای پیشگیری از بیماری ها و تشخیص و درمان…

تئوری اساسی طب چینی

داروی سنتی چین مواد دارویی است که در طب سنتی چین برای پیشگیری از بیماری ها و تشخیص و درمان…