جدول گاهشماری یونان باستان

جدول گاهشماری همه تاریخهای این جدول تقریبی هستند. تاریخی که در مقابل نام یک فرد نهاده میشود، زمان رونق آن فرد است – و شاید بتوان گفت که زمان رونق بسیاری از مردم، حدود چهل سالگی است. سال زادن و مردن اشخاص، در مواردی که میسر باشد، در ((فهرست راهنمای)) پایان کتاب خواهد آمد. ارقام مقابل نام فرمانروایان مربوط به سالهای حکومت ایشان است. سالهایی که با ((علامت سوال)) مواجهند آنهایی هستند که فقط در روایات یونانی ذکر شدهاند.

ق‌م ۹۰۰۰ : عصر نوسنگی در کرت ۳۴۰۰ – ۳۰۰۰ : فرهنگ مینوسی قدیم، فرهنگ هلاسی، فرهنگ کوکلادسی i 3400 – 2100 : عصر نوسنگی در تسالی ۳۴۰۰ – ۱۲۰۰ : عصر مفرغ در کرت ۳۰۰۰ – ۲۶۰۰ : فرهنگ مینوسی قدیم، فرهنگ هلاسی، فرهنگ کوکلادسی ii 3000 : استخراج مس در قبرس ۲۸۷۰ : نخستین مرحله سکونت در تروا، مطابق مدارک موجود ۲۶۰۰ – ۲۳۵۰ : فرهنگ مینوسی قدیم، فرهنگ هلاسی، فرهنگ کوکلادسی iii 2350 – 2100 : فرهنگ مینوسی میانه، فرهنگ هلاسی، فرهنگ کوکلادسی i 2200 – 1200 : عصر مفرغ در قبرس ۲۱۰۰ – ۱۹۵۰ : فرهنگ مینوسی میانه، فرهنگ هلاسی، فرهنگ کوکلادسی ii، ظهور نخستین گروه کاخهای کرت ۲۱۰۰ – ۱۶۰۰ : عصر مس در تسالی ۱۹۵۰ – ۱۶۰۰ : فرهنگ مینوسی میانه، فرهنگ هلاسی، فرهنگ کوکلادسی iii 1900: انهدام نخستین گروه کاخهای کرت ۱۶۰۰ – ۱۵۰۰: فرهنگ مینوسی اخیر، فرهنگ هلاسی (موکنایی)، فرهنگ کوکلادسی i، ظهور دومین گروه کاخهای کرت ۱۶۰۰ – ۱۲۰۰ : عصر مفرغ در تسالی ۱۵۸۲ : بنیادگذاری شهر آتن به دست ککروپس ۱۵۰۰ – ۱۴۰۰ : فرهنگ مینوسی اخیر، فرهنگ هلاسی (موکنایی)، فرهنگ کوکلادسیii 1450 – 1400 : انهدام دومین گروه کاخهای کرت ۱۴۳۳: عهد دئوکالیون و طوفان بزرگ ۱۴۰۰ – ۱۲۰۰ : فرهنگ مینوسی اخیر، فرهنگ هلاسی (موکنایی)، فرهنگ کوکلادسیiii، ظهور کاخهای تیرونس و موکنای ۱۳۱۳: بنیادگذاری شهر تب به دست کادموس ۱۳۰۰ – ۱۱۰۰ : عصر فرمانروایی قوم

منبع : سایت تاریخ ما

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها