تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

درباره گاهشماری های باستانی

مطالبی در بابا گاهشماری ها و تقویم های باستانی – تاریخ باستان

جدول زمان بندی شدۀ فراعنۀ سلسله های نوزدهم و بیستم

  الف: سلسلۀ نوزدهم (1309 تا 1194 پیش از میلاد مسیح)           ب: سلسلۀ ببستم (1184 تا 1080 پیش از میلاد مسیح)        1- رامسس یکم         از 1309 تا 1308 پیش از میلاد مسیح         1- ستناخته             از 1184 تا 1182 پیش از میلاد…

جدول گاهشماری تمدن چین

ق‌م 2852-2205: فرمانروايان داستاني 2852-2737: فوشي 2737-2697: شن نونگ 2697-2597: هوانگ تي 2356-2255: يو 2155-2205: شوين 2205-1766: دودمان شيا 2205-2197: يو 1818-1766: چي‌يه كوي 1766-1123: دودمان شانگ (ويين) 1766-1753: تانگ…

اشکال «نو- ایرانی» از «گاهشماری زرتشتی»

".. این سؤال پیش می‏آید که چرا اعراب برای اداره این امپراتوری بزرگ نتوانستند سال کبیسه ایرانی را به دقت اجرا کنند؟ یکی از مشکلات این بود که برای اداره این سرزمین از همان سالهای آغازین باید از گاهشماری ایرانی استفاده می‏شد، و از آنجا که…

نگرشی نو بر واژه‌ی شنبه

نویسنده: یزدان صفایی در این جستار می‌کوشیم تا پژوهشی درباره‌ی ریشه‌ی واژه‌ی«شنبه» ارائه دهیم که در برگیرنده‌ی نگرشی نوین باشد. در آغاز نیازمند آن هستیم که دیدگاه گذشتگان را برای آشنایی خواننده با پیشینه‌ی بررسی واکاوانه‌ی این واژه به…

جدول گاهشماری تاریخ هند از آغاز تا سال ۱۹۳۱

ق‌م 4000 : فرهنگ نوسنگی در میسور2900: فرهنگ موهنجو- دارو1600: هجوم آریاییها به هند1000-500: تشكیل وداها800- 500: اوپانیشادها599-527: مهاویر، بنیانگذار آیین جین563- 483: بودا500: سوشروتة طبیب500: كپیله و…