دسته: درباره گاهشماری های باستانی

مطالبی در بابا گاهشماری ها و تقویم های باستانی – تاریخ باستان

جدول گاهشماری بیزانس

تاریخهایی که برای فرمانروایان و پاپها آمده متعلق به دوره حکومت آنان است. تمام تاریخها میلادی است. ۲۲۶: بنیانگذاری سلسله ساسانیان به وسیله اردشیر ۲۴۱-۲۷۲: شاپور اول،‌پادشاه ایران ۲۵۱-۳۵۶: قدیس...

جدول زمان بندی شدۀ فراعنۀ سلسله های نوزدهم و بیستم

جدول زمان بندی شدۀ فراعنۀ سلسله های نوزدهم و بیستم

  الف: سلسلۀ نوزدهم (۱۳۰۹ تا ۱۱۹۴ پیش از میلاد مسیح)           ب: سلسلۀ ببستم (۱۱۸۴ تا ۱۰۸۰ پیش از میلاد مسیح)        ۱- رامسس یکم         از ۱۳۰۹ تا ۱۳۰۸ پیش...

جدول گاهشماري تمدن چين

جدول گاهشماری تمدن چین

ق‌م ۲۸۵۲-۲۲۰۵: فرمانروایان داستانی ۲۸۵۲-۲۷۳۷: فوشی ۲۷۳۷-۲۶۹۷: شن نونگ ۲۶۹۷-۲۵۹۷: هوانگ تی ۲۳۵۶-۲۲۵۵: یو ۲۱۵۵-۲۲۰۵: شوین ۲۲۰۵-۱۷۶۶: دودمان شیا ۲۲۰۵-۲۱۹۷: یو ۱۸۱۸-۱۷۶۶: چی‌یه کوی ۱۷۶۶-۱۱۲۳: دودمان شانگ (ویین) ۱۷۶۶-۱۷۵۳: تانگ...

اشکال «نو- ایرانی» از «گاهشماری زرتشتی»

اشکال «نو- ایرانی» از «گاهشماری زرتشتی»

“.. این سؤال پیش می‏آید که چرا اعراب برای اداره این امپراتوری بزرگ نتوانستند سال کبیسه ایرانی را به دقت اجرا کنند؟ یکی از مشکلات این بود که برای اداره...

نگرشی نو بر واژه‌ی شنبه

نگرشی نو بر واژه‌ی شنبه

نویسنده: یزدان صفایی در این جستار می‌کوشیم تا پژوهشی درباره‌ی ریشه‌ی واژه‌ی«شنبه» ارائه دهیم که در برگیرنده‌ی نگرشی نوین باشد. در آغاز نیازمند آن هستیم که دیدگاه گذشتگان را برای...

جدول گاهشماری تاریخ هند از آغاز تا سال 1931

جدول گاهشماری تاریخ هند از آغاز تا سال ۱۹۳۱

ق‌م ۴۰۰۰ : فرهنگ نوسنگی در میسور ۲۹۰۰: فرهنگ موهنجو- دارو ۱۶۰۰: هجوم آریاییها به هند ۱۰۰۰-۵۰۰: تشکیل وداها ۸۰۰- ۵۰۰: اوپانیشادها ۵۹۹-۵۲۷: مهاویر، بنیانگذار آیین جین ۵۶۳- ۴۸۳: بودا...