مرور رده

درباره گاهشماری های باستانی

مطالبی در بابا گاهشماری ها و تقویم های باستانی – تاریخ باستان

جدول گاهشماری عصر طلایی یونان باستان ۴۸۰ – ۳۹۹قم

جدول گاهشماري تذكر: هر جا كه اسم شهري در مقابل اسم شخصي نيامده است، غرض اين است كه آن شخص آتني است. ق‌م 478 : پينداروس تبي، شاعر 478 - 467 : هيرون اول، جبار سيراكوز 478 : فيثاغورس رگيومي، پيكرتراش 477 : تاسيس اتحاديه دلوسي 472 :…

جدول گاهشماری بیزانس

تاريخهايي كه براي فرمانروايان و پاپها آمده متعلق به دورة حكومت آنان است. تمام تاريخها ميلادي است. 226: بنيانگذاري سلسلة ساسانيان به وسيلة اردشير 241-272: شاپور اول،‌پادشاه ايران 251-356: قديس آنتونيوس، راهب مصري 293-373 : قديس…

جدول گاهشماری یونان باستان

جدول گاهشماري همه تاريخهاي اين جدول تقريبي هستند. تاريخي كه در مقابل نام يك فرد نهاده ميشود، زمان رونق آن فرد است - و شايد بتوان گفت كه زمان رونق بسياري از مردم، حدود چهل سالگي است. سال زادن و مردن اشخاص، در مواردي كه ميسر باشد، در ((فهرست…

جدول زمان بندی شدۀ فراعنۀ سلسله های نوزدهم و بیستم

  الف: سلسلۀ نوزدهم (1309 تا 1194 پیش از میلاد مسیح)           ب: سلسلۀ ببستم (1184 تا 1080 پیش از میلاد مسیح)        1- رامسس یکم         از 1309 تا 1308 پیش از میلاد مسیح         1- ستناخته             از 1184 تا 1182 پیش از میلاد…

جدول گاهشماری تمدن چین

ق‌م 2852-2205: فرمانروايان داستاني 2852-2737: فوشي 2737-2697: شن نونگ 2697-2597: هوانگ تي 2356-2255: يو 2155-2205: شوين 2205-1766: دودمان شيا 2205-2197: يو 1818-1766: چي‌يه كوي 1766-1123: دودمان شانگ (ويين) 1766-1753: تانگ…

اشکال «نو- ایرانی» از «گاهشماری زرتشتی»

".. این سؤال پیش می‏آید که چرا اعراب برای اداره این امپراتوری بزرگ نتوانستند سال کبیسه ایرانی را به دقت اجرا کنند؟ یکی از مشکلات این بود که برای اداره این سرزمین از همان سالهای آغازین باید از گاهشماری ایرانی استفاده می‏شد، و از آنجا که…

نگرشی نو بر واژه‌ی شنبه

نویسنده: یزدان صفایی در این جستار می‌کوشیم تا پژوهشی درباره‌ی ریشه‌ی واژه‌ی«شنبه» ارائه دهیم که در برگیرنده‌ی نگرشی نوین باشد. در آغاز نیازمند آن هستیم که دیدگاه گذشتگان را برای آشنایی خواننده با پیشینه‌ی بررسی واکاوانه‌ی این واژه به…

جدول گاهشماری تاریخ هند از آغاز تا سال ۱۹۳۱

ق‌م 4000 : فرهنگ نوسنگی در میسور 2900: فرهنگ موهنجو- دارو 1600: هجوم آریاییها به هند 1000-500: تشكیل وداها 800- 500: اوپانیشادها 599-527: مهاویر، بنیانگذار آیین جین 563- 483: بودا 500: سوشروتة طبیب 500: كپیله و…