دین هندو پیشینه تاریخى آن

دوره هندو، سومين دوره اكمال معنويت هندو است كه از قرن هشتم ميلادى به بعد آغاز مى شود. اين دوره جزء دوره حماسى ، سوترائى و مدرسى تاريخ فلسفه هند مى باشد

0 2,230

 

دین هندو پیشینه تاریخى آن


دوره هندو، سومین دوره اکمال معنویت هندو است که از قرن هشتم میلادى به بعد آغاز مى شود. این دوره جزء دوره حماسى ، سوترائى و مدرسى تاریخ فلسفه هند مى باشد
شگفتا که روحانیون در سرشت و سرنوشت این آئین نیز دخالت داشته اند. به نظر مى رسد که ((دین هندو)) محصول رقابت و ستیز روحانیت دین جین و بودا و… مى باشد: ((در قرن ششم ق .م . در مقابل قدرت برهمنان ، دو دین مخالف (جین و بودا) قرار گرفت . به این دلیل روحانیون لازم دانستند عقاید عمومى دین را با انچه که ریاست دارند، نزدیک سازند. در اثر چنین تحولاتى ، دین هندو کم و بیش رسمیت یافت …))
پیشینه تاریخى دین هندو؛ ((محققین غربى … بر آنند که زمان پیدایش ‍ مبادى معروف به ودیک یا عصر برهمنى ، مقدمه تحولاتى بوده که عاقبت دین هندوئیزم را فراهم آورده است .
و در نتیجه ، هندوئیزم عبارت شده از یک سیستم مذهبى اجتماعى که در میان مردم آن سرزمین در قرن سوم قبل از میلاد رشد و نمو یافته است .))
عناصر اصلى هندوئیزم ؛ ((هندوئیزم به معناى مضیق و محدود، کمتر موجب تنوع مظاهر و اختلاف معانى مى شود؛ ولى هندوهاى ارتودوکس ‍ یک سلسله عقاید فوق العاده اى گوناگون و اعمال مختلف و متضاد را که از آن جمله است : عقیده به وحدت وجود، تعدد الهه ، توحید، عرفان ، و یا حتى انکار و الحاد و ثنویت و کثرت ، و…))جان ناس معتقد است که هندوئیزم داراى دو مرحله تکوین تاریخى و حیات عقیدتى است . او دوران ودائى هند را دوره نخست هندوئیزم مى داند و دوره برهمنى را دوره دوم این آئین ، و بدین سان از هندوئیزم باستانى و هندوئیزم جدید یاد مى کند.


کتب مقدس ؛ و خدایان هندو


((متون مقدس دین هندو عبارت است از وداها، برهمناها، اوپانیشادها، متون پورانا (عهد قدیم ) که حاوى افسانه هاى پیشین است ، مهابهاراتا که شرح جنگ بزرگى است به مباشرت خدایان و آدمیان …))
خدایان هندو؛ ((… همگانى ترین خدایان دین هندو: سییوا یا شیوا و ویشنو که در راما و کریشنا حلول مى کند، (مى باشند).
سیوا خداى تخریب و تولید است ، موجودات و اشیاء را از میان مى برد و ایجاد مى کند نیروى تخریب و تولید ((واجب الوجود)) بشمار مى رود و از طریف ریاضت و عشرت مورد احترام قرار مى گیرد. لینگا علامت و نشانه شیوا است و مجموعا((شیوالینگا)) نام دارد.

این خدا با خدایانى ستمگر و سفاک نظیر ((دورگا)) و ((کالى سیاه )) شریک است . ((شیوا)) داراى سه چشم و بازوهاى متعدد است ، گردن بندى از سر مردگان بر گردن و تبرها و زوبین ها در دست دارد، بر روى سرش هلال ماه قرار دارد و جسم وى را مارها احاطه کرده اند، نیمى زن و نیمى مرد است ، پدر و مادر تمام اشیاء است ، گاهى مى رقصد و زمانى در اجداد نمایان مى گردد و یا نشانه متعین طبیعت است که تمام اضداد را در خود جمع دارد.


ویشنو، حافظ جهان ، چهار بازو دارد و در دستهایش یک صفحه مدور و نوعى صدف و گرز و علوفه قرار دارد. ((لاخس مى ئ رب النوع عشق و زیبائى و فراوانى نزد او است و به ((گاو ماده )) اختصاص دارد. ((گارودا)) پرنده خورشیدى نیز با وى همراه است . این خدا، براى نجات جهان به دفعات مختلف با اشکال گوناگون گاهى به شکل ماهى و لاک پشت و زمانى مانند خوک وحشى و شیر، و روزى چون ((راما)) و ((کریشنا)) تجلى مى کند… در دین هندو خدایان دیگر نیز وجود دارد…))


جهان بینى هندوئیزم ؛ ((در نظر هندو، زندگى و سراسر جهان ، سه جریان و سیر مهم دارد: ۱ آفرینش ، ۲ صیانت ، ۳ انهدام . لذا براى هندو، الوهیت نیز به سه صورت اساسى در مى آید: ۱ برهماى خالق ، ۲ ویشنوى نگهدارنده ، ۳ شیواى ویران کننده …))
ثنویت پرستش ؛ ((در هند بین عموم دو نوع آئین پرستش رواج دارد که عبارت است از ویشناویسم یا مذهب ویشنو و شیوائیسم یا مذهب شیوا. این دو آئین ، همسایگان صلح جوى یکدیگرند و حتى گاهى مراسم قربانى آنها در یک معبد انجام مى گیرد…))

منبع کتاب تاريخ اديان و مذاهب جهان جلد اول
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها