عقاید و احکام مذهب شین تو

با عقاید و احکام مذهب شين تو اشنا شوید

 

روحانیت مذهب شین تو؛


با گذشت زمان و ریشه دار شدن مذهب ماهایانا در کشور ژاپن ، قدرت روحانیون این مذهب به تدریج گسترش یافت و ابداعات و انحرافات زیادى توسط آنان رواج گرفت . روحانیون به خرید و فروش گناهان پرداختند و خرید و فروش عمر و افزایش آن از ابتکارات روحانیت شین تو یا ماهایاناى جدید گردید. پدران ژاپنى براى تقرب به درگاه خدایان ، پسران خود را به پیشوایان (روحانیون ) مى فروختند. این سنت از دیرباز در میان مردم ژاپن رایج بود و در اواخر قرن هفدهم ممنوع گردید. این کودکان در خدمت روحانیون ((ماهایانا)) لباس زنان را مى پوشیده و به زشت ترین کارها (لواط و…) واداشته مى شدند. و این آغاز انحطاط اخلاقى ژاپن بود. در سال ۱۵۴۹ میلادى که مذهب ((کاتولیک )) در ژاپن راه یافت ، مورد استقبال بسیار قرار گرفت ، علت پذیرش مذهب کاتولیک ، اراده امپراطوران ژاپن بود که بدان وسیله مى خواستند از نفوذ روحانیت ((ماهایانا)) که در تمام مسائل کشور دخالت مى کردند، بکاهند.در سال ۱۸۵۲ میلادى امپراطوران ژاپن که زیر نفوذ روحانیون ماهایانا قرار داشتند، از تبلیغ مذهب کاتولیک جلوگیرى کردند و آزار و شکنجه مسیحیان ژاپن آغاز گردید که عده فراوانى از آنان کشته و یا اخراج شدند. مذهب ماهایانا پشتوانه خوبى براى بسط امپراطورى و تحکیم قدرت سیاسى امپراطوران بود؛ زیرا در این مذهب مقامى خدائى داشتند. ادغام دو مذهب ((ماهایانا)) و ((شینتو))، آئین ((شین تو)) را پدید آورد. این مذهب توسط امپراطوران ، مذهب رسمى ژاپن اعلام شد. با انحلال مذهب ماهایانا، روحانیون قدرت و نفوذ خود را از دست دادند. اما امروز مذهب((ماهایانا)) دومین مذهب رسمى کشور است و در برخى شهرها و اکثر روستاهاى ژاپن رواج کامل دارد.


((شین تو)) جدید؛ عقاید و احکام


تحول و تغییر در این مذهب از خدایان آغاز شد؛ یعنى انتقال اعتقاد از خدایان عرضى به خدایان طولى . از میان آن همه خداى طولى ، فقط سه خدا را برگزیده شدند: ((آمانو))، ((موناکانوسى ))، ((نوکامى )). این سه خدا بر دیگر خدایان اشرف و افضل شدند. تحول دیگر عقیده خاصى به ((بهشت و جهنم ))، اعمال خیر و شر، پاداش و کیفر و…بود. نیکوکاران زرد پوست پس از مرگ در بهشت مخصوص ژاپنى ها جاى مى گیرند و بدکاران در جهنم که نوعى زیر زمین است ، بدون وسائل معیشت ، در آن معذب مى شوند. اصول عقاید و تعالیم اخلاقى مذهب ((شین تو))ى جدید عبارت است از: تقدیس ارواح نیاکان و ستایش آنها و ستایش و احترام امپراطور که نوه خداى خورشید و نژاد آسمانى ژاپن است . همچنین ژاپنى ها موظف هستند که تمام مردم جهان را زیر فرمان خود در آوردند، زیرا بر همه انسانها برترى و شرافت دارند.
کانون خانواده مقدس است و خانه خود یک معبد است :
پدر مى تواند فرزندانش را بفروشد و یا کیفر دهد و بکشد.
زنان باید در برابر شوهران هرزه و وحشى و پلید، با ملاطفت رفتار کنند و در همه حالات تابع شوهر باشند. دختران از ارث محروم اند. به دلیل وجود نظام پدر سالارى مردان حق داشتند زنان خود را به اماکن فساد بفروشند.
اوراد و اذکار: اوراد سحرآمیزى که از اعصار گذشته باقى مانده .
تقدیم هدایا به خداى خدایان : هدایایى مثل برنج و میوه و ماهى . رقص ‍ توسط دختران در ضمن عبادات مذهبى با روش خاصى .

منبع کتاب تاريخ اديان و مذاهب جهان جلد اول
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها