تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اشتان خدای حاتی

/Eštan/

خورشید_ خدای حاتی Hatti ؛ به هیتیایی ایشتان Ištan ؛ به شکل اختصاری در سومری به‌صورت utu به‌کاررفته است.پادشاهان هیتیایی به خود با عنوان« خورشید من»(UTU) اشاره می‌کنند بر روی سنگ نوشته‌های یازیلی کایا Yazilikaya ،نزدیک هات توساس Hattusas پایتخت کهن هستی ها خورشید_ خدای آسمان را با کلاهی بالدار نشان داده اند. اما در متون گوناگون، اشتان ایشتان EštanIštan  با ویژگی‌های زنانه ظاهر می‌شود مانند : « اوتوای سال لوگال UTU- ISAL- LUGAL »به معنای « آه ای خورشید_ الهه، ای ملکه»، بنابراین معلوم نیست که آیا این خدا یک خدای مشخص یا نام دیگری  برای خورشید_ الهه آرینا Arina بود. خورشید _ خدای شیمی کی Šimigi نزد هوریانی ها مذکر بود و در تصنیفات اسطوره‌شناختی‌های گوناگون ظاهر می‌شود مانند کو ماربی Kumarbi, Appj و خورشید _ خدا گاو ماهیگیر (_ تله پینو ،Telepinu)

 

اشتان خدای حاتی

مطالب خواندنی:

اورای نیم گی نا

اور /Ur/

خدای حاتی

 

منبع:

  • کتاب  اساطیری ، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن