اشتان خدای حاتی

/Eštan/

خورشید_ خدای حاتی Hatti ؛ به هیتیایی ایشتان Ištan ؛ به شکل اختصاری در سومری به‌صورت اوتو utu به‌کاررفته است.پادشاهان هیتیایی به خود با عنوان« خورشید من»(UTU) اشاره می‌کنند بر روی سنگ نوشته‌های یازیلی کایا Yazilikaya ،نزدیک هات توساس Hattusas پایتخت کهن هستی ها خورشید_ خدای آسمان را با کلاهی بالدار داده اند. اما در متون گوناگون، اشتان ایشتان EštanIštan  با ویژگی‌های زنانه ظاهر می‌شود مانند : « اوتوای سال لوگال UTU- ISAL- LUGAL »به معنای « آه ای خورشید_ الهه، ای »، بنابراین معلوم نیست که آیا این خدا یک خدای مشخص یا نام دیگری  برای خورشید_ الهه آرینا Arina بود. خورشید _ خدای شیمی کی Šimigi نزد هوریانی ها مذکر بود و در تصنیفات اسطوره‌شناختی‌های گوناگون ظاهر می‌شود مانند کو ماربی Kumarbi, Appj و خورشید _ خدا گاو ماهیگیر (_ ،Telepinu)

 

اشتان خدای حاتی

خدای حاتی

 

منبع:

  • کتاب  اساطیری ، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن