گیل گمش ، پادشاه سومری

/Gilgameš/

 

یک پادشاه از نخستین سلسلۀ ، به او بعد ها، جنبۀ خدایی بخشیدند و قهرمان حماسی هم نام خود گردید. نام او به‌صورت ( گیش بیل- گین، مش giš. bin. meš گیش بیل. گل. مش giš- bil- ga-meš۵ ،گیش بیل giš bil) نوشته می‌شود واین نام به‌عنوان « پیرمرد هنوز جوان است» تعبیر شده است، اما، آن شاید مربوط به یک اسطورۀ بعدی باشد که به گیاه جوانی مربوط می‌شود در فهرست پادشاهان نام او به‌عنوان پسر الهۀ نین سون Ninsun آمده است و در آنجا ذکرشده است که پدرش ( یک شخص مجهول؟) و بعد ها کاهن بزرگ kullab شد. داستان حماسی، Lugalbanda پدر اوست.

گیل گمش به‌عنوان دریافت دارندۀ هدایای تشریفاتی در متون کهن سومری از لاگاش دیده می‌شود. در طی دورۀ اورسوم وی به‌عنوان پادشاه جهان فرودین نامیده می‌شود که به داوری می‌نشیند و تصمیمات نهایی را از سوی خورشید _ خدا شمش دریافت می‌دارد. رابطۀ نزدیک میان گیل گمش و خورشید_ خدا، به تعبیر خورشیدی خود این قهرمان منجر شده باشد او را در ، umma و Derhem, به‌عنوان خدا می‌پرستیدند.

پنج تصنیف سومری مربوط به گیل گمش باقی مانده است، شاید آن‌ها را در طی سلطنت پادشاهان سلسلۀ Isin نوشته باشند که ازلحاظ سلسله‌ای ارتباطاتی با اوروک داشته و به گذشته قهرمانی آن شهر علاقه نشان می‌دادند. گونه‌های مختلف داستان‌های گوناگون اصل و منشأ آن‌ها را در سنت‌های شفاهی نشان نمی‌دهند، اگرچه دلایلی وجود دارد که گونه‌های ادبی از دورۀ فارا وجود داشته است.

همچنین بخوانید:  آرالی چیست؟

 

گیل گمش ، پادشاه سومری

 

منبع:

  • کتاب  اساطیری ایران، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن