تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تاریخ پیدایش فلزات

مس – مفرغ- آهن آيا انسان چه وقت و چگونه استفاده از فلزات را آغاز كرد؟ در اينجا يك بار ديگر بايد به جهل خود اعتراف كنيم؛ تنها چيزي كه به گمان مي‌توان گفت آن است كه اين عمل بر حسب تصادف صورت گرفته، و چون آثار قديميتري در دست نيست بايد گفت…

فرهنگ عصر نوسنگی

فضولات مطبخ- آبنشينها- پيدايش كشاورزي- اهلي كردن جانوران- امور فني- بافندگي- كوزه‌گري- ساختمان- وسايل حمل و نقل- دين- علم مقدماتي كه در دورة ماقبل تاريخ براي تمدن فراهم شده در طول مدت صدسال اخير، در ضمن كاوشها، در فرانسه، ساردني،…

صنعت و هنر در عصر دیرینه سنگی ( حجر قدیم )

افزارها – آتش – نقاشي – مجسمه‌سازي اگر براي پي بردن به طرز زندگي مردم عصر ديرينه سنگي به ذكر آلاتي كه انسان آن دوره ساخته است توجه كنيم، بسيار شايسته‌تر از آن است كه عنان خيال و تصور را بازگذاريم و از اين راه پيش برويم. طبيعي…

مردم عصر دیرینه سنگی ( حجر قدیم )

اوضاع زمينشناختي – اشكال و نژادهاي مختلف بشر تاكنون كتابهاي فراوان و بزرگي نوشته شده تا اطلاعاتي كه راجع به انسان اوليه در دست است در معرض مطالعه گذاشته شود و، در عين حال، بي اطلاعي ما نسبت به آن مردم زير پردة اين نوشته‌ها مخفي بماند.…

‌فرهنگ عصر دیرینه سنگی (حجر قدیم)

منظور از مطالعة ماقبل تاريخ – داستان علم باستانشناسي شايد در آنچه تاكنون گفته‌ايم آن اندازه دقت را كه لازم بوده است به عمل نياورده باشيم، و ممكن است اين فرهنگهاي اوليه، كه آنها را به عنوان اصول مدنيت موجود مورد بحث قرار داديم، عين آن…

نقش هنر در عوامل عقلی و روحی تمدن / ویل دورانت

معني زيبايي – هنر – مفهوم زيبايي در نزد ملل اوليه – رنگ كردن بدن – آرايه‌ها – خالكوبي – شكافتن پوست به قصد زينت – پوشاك – زينت‌آلات – كوزه‌گري – نقاشي – مجسمه‌سازي – معماري – رقص – موسيقي – دين – آمادگيهاي اوليه براي تمدن بعد از آنكه…

خرید مجموعه کتاب های تاریخی و مذهبی

نقش علم در عوامل عقلی و روحی تمدن / ویل دورانت

سرچشمه‌هاي علم – رياضيات – نجوم – پزشكي – جراحي به عقيدة هربرت سپنسر، كه تخصص عظيمي در جمع‌آوري دلايل براي اخذ نتايج دارد، كاهنان، همان‌گونه كه نخستين اديبان بوده‌اند، اولين دانشمندان نيز به شمار مي‌روند؛ علم از مشاهدات و…

نقش ادبیات در عوامل عقلی و روحی تمدن / ویل دورانت

لغت و زبان – آثار نخستين آن در جانوران – ريشه‌هاي انساني زبان – تكامل زبان و نتايج آن – تربيت – ورود طفل در اجتماع – خطنويسي – شعر ابتداي مرحلة انسانيت را بايد هنگام پيدايش كلمه و كلام دانست؛ با همين وسيله بود كه انسانيت انسان…

نقش دین و اخلاق در عوامل اخلاقی تمدن / ویل دورانت

دين و دولت – محرمات (تابو) – محرمات جنسي – كندي دين در تناسب با محيط – غيرديني شدن اخلاق دين با دو وسيله از اخلاق پشتيباني مي‌كند كه يكي از آنها اساطير است و ديگري محرمات. اساطير عاملي است كه اعتقاد به امور فوق طبيعي را ايجاد مي‌كند؛ و…