تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

زندگی اقتصادی سومریان

زمين- صناعت- بازرگاني- طبقات مردم- علم سومريان از ميان رفتند، ولي مدنيت و فرهنگ آنان برجاي ماند. از سومر و اكد هنوز صنعتگران و شاعران و هنرمندان و حكيمان و قديسان برمي‌‌‌خاست. تمدن شهرهاي جنوبي در امتداد نهرهاي فرات و دجله به شمال…

زمینه تاریخی سومریان

اكتشاف سرزمين سومر- وضع جغرافيايي- نژاد- ظواهر- طوفان سومري- شاهان- يك مصلح باستاني- سارگن شاه اكد- عصر طلايي اور اگر به نقشة جغرافيايي خاور نزديك بازگرديم و مسير مشترك دجله و فرات را از خليج فارس تا آنجا كه به يكديگر مي‌رسند (نزديك…

تمدن عیلام

تمدن شوش- چرخ كوزه‌گري- چرخ ارابه چون خواننده به نقشة جغرافياي  مراجعه كند و انگشت خود را از مصب رود دجله بر خليج فارس تا شهر عراقي‌العمارة حركت دهد و، هنگامي كه به اين شهر رسيد انگشت خود را، در امتداد مشرق، از مرز عراق بگذراند و به…

تمدن سومر

مقدمه- سهم خاور نزديك در تمدن باختري از آن زمان كه تاريخ نوشته در دست است، تاكنون لااقل شش هزار سال مي‌گذرد. در نيمي از اين مدت، تا آنجا كه بر ما معلوم است، خاور نزديك مركز امور و مسائل بشري بوده است. از اين اصطلاح مبهم «خاور نزديك»،…

گهواره‌های مدنیت : تمدن در کجا آغاز شده است؟

آسياي ميانه- آنائو- خطوط انتشار شايسته چنان است كه اين فصل را، كه فصل سؤالهاي بيجواب است، با سؤال ديگري كامل كنيم، و آن اينكه: تمدن در كجا آغاز شده است؟ اين نيز سؤالي است كه به نوبة خود بدون جواب خواهد ماند. اگر گفتة علماي زمينشناسي…

تمدنهای گم‌شده پولینزی و آتلانتیس

پولينزي- آتلانتيس اكنون كه به دورة تاريخي ملل متمدن نزديك مي‌شويم، بايد يادآور شويم كه نه تنها از لحاظ ناچاري تنها به ذكر يك قسمت از هر فرهنگ مورد بحث مي‌پردازيم، بلكه اساساً موضوع بحث ما عدة كمي از مدنيتهايي است كه ممكن است در…

خرید مجموعه کتاب های تاریخی و مذهبی

تاریخ پیدایش خطنویسی

پيدايش احتمالي آن از سفالگري- «رموز مديترانه‌اي» - خطوط هيروگليفي- الفبا مهمترين گامي كه انسان به سوي مدنيت برداشته همانا اختراع خط است. بر روي بعضي از قطعات سفال، كه از عصر نوسنگي برجاي مانده، خطوط رنگيني ديده مي‌شود كه بيشتر…

تاریخ پیدایش فلزات

مس – مفرغ- آهن آيا انسان چه وقت و چگونه استفاده از فلزات را آغاز كرد؟ در اينجا يك بار ديگر بايد به جهل خود اعتراف كنيم؛ تنها چيزي كه به گمان مي‌توان گفت آن است كه اين عمل بر حسب تصادف صورت گرفته، و چون آثار قديميتري در دست نيست بايد گفت…

فرهنگ عصر نوسنگی

فضولات مطبخ- آبنشينها- پيدايش كشاورزي- اهلي كردن جانوران- امور فني- بافندگي- كوزه‌گري- ساختمان- وسايل حمل و نقل- دين- علم مقدماتي كه در دورة ماقبل تاريخ براي تمدن فراهم شده در طول مدت صدسال اخير، در ضمن كاوشها، در فرانسه، ساردني،…