نخستین شاه بی تخت و تاج قجری با لقب جهانسوز شاه

احترام بیش از حد کریم خان زند به خاندان قجری

اولین تاثیری که احترام بیش از حد کریم خان به قجری ها داشت منجر به فتنه جهانسوز شاه شد که ما به او لقب اولین شاه بی تخت و تاج خاندان قاجاری داده ایم ، درست شبیه شیخ حیدر و شیخ جنید که برای خاندان صفوی به آن ها لقب شاه یا سلطان داده اند ، که دقیقا قبل از شاه اسماعیل اول ادعای حکمرانی داشتند.

پیشنهاد حسین قلی خان(جهان سوز شاه)به کریم خان زند

حسین قلی خان به کریم خان پیشنهاد داد تا او را به حکومت دامغان منسوب کند و برادرش مرتضی قلی خان را نیز به نیابت او اعزام کند ،وکیل این پیشنهاد را پذیرفت .

رسیدن حسین قلی خان و برادرش (مرتضی قلی خان) به دامغان و شروع فتنه او در مازندران

همین که این دو به دامغان رسیدند با ایلات قاجار و ترکمان روابطی برقرار کردند که سرانجام منجر به طغیان آن ها شد و حسین قلی خان با کمک برادرانش ،با لقب جهان سوز در مازندران حاکم شد و حاکم قبلی مازندران (محمد خان) را کشت و در بابل سلطنت خود را اعلام نمود.

سلطنت کوتاه مدت او و درگیری او با زکی خان زند:

مدت سلطنت او در مازندران چندان طول نکشید، زیرا وی دربرابر سپاه اعزامی زندیه که سردار آن، زکی خان زند بود ، مقاومت زیادی نتوانست کند و سرانجام به گرگان گریخت تا بتواند بار دیگر با کمک ترکمان ها و قاجار ها سپاهی فراهم کند.

سرکوب طرفدان جهان سوز شاه قاجار در بابل توسط زکی خان زند:

عده زیادی از مردم بابل به جرم طرفداری از جهان سوز شاه به امر زکی خان زند به خاک و خون افتادند و بار دیگر طغیان یکی از خاندان قاجار باعث قتل و خونریزی در مازندران گردید .

سرنوشت جهان سوز شاه :

جهان سوز با سپاه اندکی که در اختیار داشت بسراغ حاکم جدید مازندران رفت و او را دستگیر کرد .این حاکم مهدیخان پسر حاکم مقتول یعنی محمد خان بود که توسط حسین قلی خان کشته شده بود.

اما با روی برگشتن مردم آن منطقه و سپاهیان جهان سوز شاه از او و تنها گذاشتن او ، غلامانش را به قتل او تحریک کردند ،حسین قلی خان توسط دو تن از غلامانش به قتل رسید ، پسری از او ماند به نام باباخان که بعدا به نام فتحعلی شاه دومین شاه رسمی از سلسله قاجار گردید .

نخستین
عکس و طرح شاهان قاجاری
منبع ویکیپدیا بنمایه کتاب ایران در دوره سلطنت قاجار انتشارات نقش جهان صفحه (31) نویسنده علی اصغر شمیم
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها