خربزه عامل کشته شدن یک پادشاه

آغا محمدخان پادشاهی است که حکومتش را با خون ریزی بنا نهاد. پایان حیاتش نیز با خون در آمیخته بود و در نهایت در خلال لشکر‌ کشی بیرون راندن قشون روس ها از ایران به قتل رسید.
کدام پادشاه قاجار به خاطر خربزه کشته شد؟
تاریخ ما: آغا محمدخان قاجار سرسلسله پادشاهان قاجار است که زندگی‌اش با حوادث عجیب و جالبی گره خورده است. او که با بر انداختن سلسله زندیه به قدرت رسید و برای انتقام از این خاندان که وی را اخته کرده و او را از ادامه نسلش محروم ساخته بود جوانترین پادشاه زندیه یعنی لطفعلی خان زند را به وضع اسفباری به قتل رساند و به این وسیله پادشاهی قاجار بر سریر خون آغاز شد.
آغا محمدخان بعدها قبر کریمخان زند را نیز شکافته و جسدش را به تهران منتقل کرد و در زیر یکی از پلکان های کاخش مدفون کرد تا نشان دهد که بزرگترین پادشاه زند در زیر پای اوست.
آغا محمدخان که حکومتش را با خون پایه گذاری کرده بود، خاتمه زندگی‌اش نیز با خون آغشته بود و سرانجام در جریان لشکرکشی و بیرون راندن سپاه روس ها از ایران کشته شد.
عبدالله مستوفی در کتاب شرح زندگانی من که یکی از منابع مهم در مطالعه دوران قاجاریه محسوب می‌شود، دلیل به قتل رسدن او را این‌گونه شرح می‌دهد: «در ایام محاصره شوشا(شهرستان شوشی در جمهوری آذربایجان)، مقداری خربزه برای شاه آورده بودند که تحویل آبدار خود نموده و امر داده بود که هر وعده مثلا نصف یک دانه از آن‌ها را که یک ظرف می‌شود در سفره غذای او بگذارند.
خربزه‌ها زودتر از حسابی که شاه داشته است تمام می‌شود. شاه تاریخ روز آوردن خربزه‌ها و این‌که چند دانه آن به مصرف رسیده و چند دانه آن باید باقی باشد دقیقا تعیین می‌کند و از آبدار باقیمانده را مطالبه می‌نماید.
آبدار هم نجات را در حقیقت‌گویی می‌پندارد و اعتراف می‌کند که با دو نفر از پیشخدمت‌ها آن‌ها را خورده‌اند.
شاه برای همین جرم، امر به کشتن هر سه نفر می‌دهد. بعد از آن که به خاطر او می‌آورند که شب جمعه است، اعدام آن‌ها را به صبح شنبه محول می‌نماید و چون محکومین به تجربه می‌دانستند که حکم شاه استیناف‌پذیر نیست، شب شنبه سه نفری وارد اتاق خواب او شده کارش را می‌سازند و جواهرهای سلطنتی را برداشته فرار می‌کنند.
جسد آغامحمدخان قاجار را ابتدا در قلعه شوشی به خاک سپردند. بعد از اینکه فتحعلی شاه روی کار آمد، دستور داد جسد آغامحمدخان قاجار را از شوش به تهران بردند و در نهایت پیکر او در نجف اشرف دفن شد.
منبع جهان نیوز
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها