تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

محکوم شدن سربازان در ایرلند

محکوم شدن سربازان در ایرلند
مناقشه های بسیاری در آن زمان در کشورهای اروپایی وجود داشت مبنی بر این که آیا ورود به نبرد ضروری است یا خیر اما هیچ کشوری با کسانی که مانع نفوذ بیشتر نازی های در اروپا شدند مانند ایرلند رفتار نکرد. در طول دوران ، ایرلند بی طرفی خود را اعلام کرد اما با این وجود ۴۲.۰۰۰ ایرلندی برای شرکت در نبردها به ارتش بریتانیا پیوستند. در آن زمان تنها ۲۰ سال از جدایی ایرلند از بریتانیا می گذشت و برای این استقلال نبردهای سختی بین دو طرف درگرفته و نفرت نسبت به یکدیگر در هر دو گروه دیده می شد.
سربازان ایرلندی که خانه و کاشانه ی خود را رها کرده تا در به بریتانیا کمک کنند فراری قلمداد شده و کسانی که بعدها به خانه برگشتند دیدند که دیگر جایی برای آن ها وجود ندارد حدود ۵.۰۰۰ نفر از این مردان که در نبرد بازپس گیری شرکت داشته، زندانیان را نجات داده و در جنگیده بودند بعد از بازگشت به خانه متوجه شدند که در «» قرار گرفته اند.
همسایگانشان از آن ها متنفر بوده، از ارتش اخراج شده، تمامی حقوق و مزایای آن ها قطع شده و اسم آن ها به تمامی مراکز و ادارات دولتی و غیردولتی فرستاده شده بود تا از استخدام آن ها جلوگیری شود. بسیاری از آن ها چاره ای جز ترک دوباره وطن خود نداشتند زیرا نه کاری برای آن ها وجود داشت و نه خانواده ای داشتند. در نهایت باقیمانده ی این افراد در سال ۲۰۱۳ بخشیده شدند.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن