فرقه جوکیان در هند باستان

با فرقه جوكيان در هند باستان اشنا شوید

1 10,490

 

فرقه جوکیان


جوکیان یا ((یوگا)) به معنى رام نمودن حیوان سرکش آمده است ، و مجازا در مفهوم مطیع و منقاد کردن نفس سرکش حیوانى با یک سلسله تعلیمات انسانى و تربیت روحانى بکار برده شده است ، و این روش به پیروى یکى از مکتب هاى آئین هندو مى باشد که هدفش ارتقاء و وصول به کمال و انصراف از جهان مادى از رهگذر تمرینات و ریاضات شاقه جسمانى است ، و این تمرینات مشکل و ریاضات جانفرسا عبارتند از: بى حرکتى ، تحمل زجر و شکنجه هاى ویژه ، انضباط تنفسى ، قبض حواس ، تمرکز مدام قواى دماغى ، امحاء تمام افکار و اندیشه ها و بالاءخره کارهایى که شخصیت انسانى فرد را بکلى نابود سازد.


فرقه جوکیان بر این باورند که با انجام این کارها علاوه بر اینکه از تجدید حیات رهایى مى یابند، با روح کلى نیز متحد شده و به مرحله کمال مى رسند و آنچه بخواهند همان مى شود.


فلسفه یوگا یا جوکیان ، بطور کلى ، فلسفه ریاضت است که نتیجه آن تسلط کامل بر نفس و تزکیه روح و انصراف از عوالق جهان مادى مى باشد و هدف مکتب یوگا نه تنها رهایى از شر نفس سرکش و نجات دادن آن از ناپاکى هاست بلکه هدف اساسى ، رسیدن به مرز کشف و شهود و ارتباط با حقیقت جهان و روح کلى و واقعیت مطلقه است .


مکتب یوگا به دنبال عقاید ودانتا که طریق نجات را در ترک علائق مادى و توجه تام به روح و ضمیر شخصى و روح کلى مى داند، پدیده آمده و در حقیقت همچون تصوف اسلامى ، مسلکى وابسته به آئین هندو است .


یوگا یا مرتاضان هند، با انجام اعمال پرمشقت و جانکاه جسمانى ، مى خواهند نفس سرکش را، رام و حجاب تاریک مادیت را از پیش روى خود بردارند تا از این طریق به معنویت مطلق دست یابند. ریاضات و اعمال یوگا و جوکیان و مرتاضان هند بر چهار محور است .
۱ راجه یوگا: ریاضت به منظور تربیت قواى ذهنى و روحى .
۲- کرما یوگا: ریاضت به منظور تربیت قواى جسمى و ورزیدگى عملى .
۳- هتا یوگا: آزادى روح از رهگذر خدمت به غیر و احسان درباره دیگران .
۴- جناته یوگا: وصول به حق و ابدیت از رهگذر حکمت و علم به حقایق اشیاء.


کتاب مسلک یوگا یا مرتاضان هند


این فرقه داراى کتابى هستند که در چهار موضوع سخن مى گوید:
۱- شکل و هدف یوگا و چگونگى تفکر آنان .
۲- وسیله رسیدن به حالت تفکر و توجه به درون خود.
۳- تشریح بدن و چگونگى قواى روحى و نیروى مافوق طبیعت که در اثر ریاضت فکرى و توجه به درون ، مى توان به آن مرحله و مقام خاص معنوى رسید.
۴- کایوالیا – تنهائى – و در انزوا به سر بردن .


بزرگترین هدف ، در یوگیسم ، تنهائى است ، زیرا با تنهائى مى توان روح را از دنیا جدا کرد و آن را به عالم خودش یعنى جهان برهمن و خداى عالم اتصال داد، و براى پیمودن این مراحل چهارگانه ، ریاضت کشان یا پیروان مکتب یوگا موظف اند مراحل هشتگانه زیر را انجام دهند:


۱ یاما: از طلب لذات و فریب و نیرنگ ، و از کسى چیزى را خواستن و آلوده شدن به فحشا و راحت طلبى و از هر نوع آزار به دیگران باید دورى کرد.
۲ اءسانا: باید به ریاضت هاى بسیار سخت بدنى اقدام کرد و سختى هاى جسمى را باید تحمل نمود که انواع آنها به ۸۴ نوع ریاضت مى رسد، که در طى آن جوکى و مرتاض مى کوشد تا به طرز ویژه اى بنشیند، زیرا نوع نشستن در تمرکز قواى دماغى اثر فراوان دارد.
۳ نیاما: بطور کلى رابطه خود را با جهان خارج قطع کرد و همه توجه باید به امور روانى و معنوى معطوف گردد.
۴ پرانایاما: در این مرحله مرتاض باید نفس کشیدن خود را کنترل کند و تحت نظم ویژه اى در آورد، و در آغاز باید روش نفس کشیدن مخصوص ‍ ریاضت کشان را فراگیرد.
۵ پراتیاهارا: باید کنترل افکار را بنحو کامل در اختیار داشته باشد و همه توجه خود را از یان جهان خارج گرداند.
۶ دهارانا: باید بگونه کامل به آرامش فکرى و تمرکز قواى دماغى دسترسى پیدا نماید.
۷ باید همه توجه فکرى و درونى را به یک نقطه و عقیده خاص تمرکز دهد.
۸ سمادهى : این مرحله آخرین مراحل خط یک یوگا و مرتاض است که باید از این رهگذر به آن مقام والاى مرتاضى برسد و حالت از خود بیخود شدن و اغماء و روحانى را بیابد و در این هنگام ، مرتاض یوگائیست به سر منزل مقصود مى رسد و مى تواند ((پروشه )) یا روح خود را بکلى از عالم ماده یا ((پرگریتى )) رها سازد، و در جهان مجرد راه یابد. رو مجرد شو مجرد را ببین .

منبع کتاب تاريخ اديان و مذاهب جهان جلد اول
عضویت
اطلاع از
guest

1 نظر
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
رضا

خخخیلی مفید