بت بد و بت مهاکالیان در هندوستان

با بت بد و بت مهاكاليان در هندوستان بیشتر اشنا شوید

 

عبادت بت بد در هندوستان


یکى از بتان در کشور هندوستان ، بت بد است که مردم هند عقاید گوناگونى درباره آن دارند، گروهى آنرا تمثال پروردگار دانند، و قومى آن را فرستاده خدا خوانند، و جمعى آن را، دیوى از دیوها گویند، و بعضى آنرا فرشته اى از فرشتگان نامند. و طائفه اى آن را بشر خوانند، و عده اى بد را بودا حکیم گفته اند.


هر یک از گروههاى مردم روش ویژه اى در نحوه عبادت بد دارند و بد اسم جنس بت از هر نوعى از بتها مى باشد. و از صفات بد جلوه انسانى اوست که بر تختى جلوس کرده و در حالى که برهنه است ، خنده بر لبهایش دیده مى شود. و در همه خانه ها تمثالى از او وجود دارد که بر حسب استطاعت مالى افراد، از چیزهاى گوناگون همچون طلا، نقره ، مس ، سنگ یا چوب ، ساخته شده است و در برابرش تعظیم و کرنش مى کنند، و گویا بت شهر مولتان صورتى بدینگونه دارد که مورد پرستش و عبادت مردم آن دیار است .

 


بت مهاکالیان در کشور هندوستان


این بت که چهار دست دارد، رنگش آسمانگون ، موى سرش پرپشت ، دندانهایش نمایان و شکمش برهنه ، و بر پشتش پوستى از فیل قرار دارد که خون از آن مى چکد، و پوست دو دست فیلى در جلوش گره خورده است .

در یکى از دستهایش افعى بزرگى است که دهان را باز کرده و در دست دیگرش یک عصا، و در دست سوم ، یک جمجمه انسان ، و دست چهارم را بلند کرده و در گوشهایش دو مار همچو گوشواره ، حلقه زده ، و نیز به دور بدنش ، دو مار بزرگ پیچیده ، و بر سرش دیهیمى از کاسه سر انسان و گردن بندى هم از آن در گردن دارد، و مردم آن محل ، آنرا عفریتى از شیاطین مى گویند که شایسته و سزاوار ستایش و نیایش است .


مهاکال داراى خصائل خوب و بد است ، هم عطا دارد و هم ندارد، هم کارها را آسان نماید و هم مشکل سازد.

منبع کتاب تاريخ اديان و مذاهب جهان جلد اول
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها