تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

ویدئوی مستند تاریخی قنات

، یا کهریز کانالی است که در زیر زمین حفر شده و آب از طریق آن به سطح زمین جریان می‌یابد. این کانال‌ها‌ برای ارتباط دادن رشته‌ چاه های فرعی است که همگی از سرچشمه اصلی نیرو گرفته اند. قنات‌ها برای مدیریت کشاورزی استفاده می‌شده اند. از لحاظ واژه شناسی قنات واژه معرب ، کهن ریز یا کال ریز است. در خاور ایران، افغانستان و آسیای میانه از کلمه‌ی است است. خود کلمه قنات نیز از واژه فارسی کنات به معنی کندن گرفته شده است.

ویدئوی مستند تاریخی قنات

 

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن