کاخ هشت بهشت، از کاخ های زیبای بجای مانده از عهد صفوی

کاخ هشت بهشت از کاخ های زیبای دوره صفویه در اصفهان است.شاردن در وصف هشت بهشت می نویسد:

من نمی توانم از ذکر این نکته خودداری کنم که به هنگام گردش در این جایگاه؛ که لذایذ عشق را پدید آمده است و نیز وقت عبور از این اتاقها و درگاهیها، دل آدمی چنان تحت تأثیر قرار میگیرد که هنگام خروج براستی همواره از خود بیخود میگردد.آب و هوای اقلیم بیگانگان در ایجاد این اوضاع و احوال عاشقانه برای اشخاص تأثیر تامی دارد؛ ولی بطور قطع میتوان گفت که این کاخها، اگرچه از یک جهت بسهولت تام منهدم می گردد ولی معهذا از قصرهای باشکوه ما (فرانسویان و اروپائیان) بسی خوش منظرتر و دلپذیرترست.

در قرن نوزدهم  ظل السلطان جاهل اسبهایش را در هشت بهشت می بست و آن وارد آورد اما امروزه مرمت این ساختمان و بسیاری دیگر از ساختمانهای عهد صفوی در اصفهان را آغاز کرده اند.

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها