مرور برچسب

تمدن ما

تاریخ پیدایش خطنویسی

پيدايش احتمالي آن از سفالگري- «رموز مديترانه‌اي» - خطوط هيروگليفي- الفبا مهمترين گامي كه انسان به سوي مدنيت برداشته همانا اختراع خط است. بر روي بعضي از قطعات سفال، كه از عصر نوسنگي برجاي مانده، خطوط رنگيني ديده مي‌شود كه بيشتر…

فرهنگ عصر نوسنگی

فضولات مطبخ- آبنشينها- پيدايش كشاورزي- اهلي كردن جانوران- امور فني- بافندگي- كوزه‌گري- ساختمان- وسايل حمل و نقل- دين- علم مقدماتي كه در دورة ماقبل تاريخ براي تمدن فراهم شده در طول مدت صدسال اخير، در ضمن كاوشها، در فرانسه، ساردني،…