مرور برچسب

تمدن ها

اخراج آلمان‌ها از شرق اروپا (۱۹۴۵-۱۹۵۰)

بعد از جنگ جهانی دوم، آلمان‌تبارهایی که در سرزمین‌های آلمان شرقی سابق زندگی می‌کردند، از سرزمین خود اخراج شدند. در مدت این پنج سال حدود ۱۴ میلیون آلمانی از کشورهای اروپای شرقی اخراج شده و به آلمان غربی و اتریش مهاجرت کردند. این بزرگترین…