برچسب: جین

آیین های مهاوير و جين

آیین های مهاویر و جین

قهرمان بزرگ – اعتقادنامه جین – چند خدایی الحادی – ریاضت کشی – رستگاری از راه خود‌کشی – تاریخ متأخر آیین جین در حدود اواسط قرن ششم ق‌م پسری در...

نگاهی به تاریخ هنر یونان باستان

نگاهی به تاریخ هنر یونان باستان

گرچه یونان باستان را سرزمین ادب و هنر می شناسند ولی جاه طلبی و کشورگشایی های برخی از فرمانروایان سبب نابودی بسیاری از آثار هنری آن شد. تمدن یونان باستان...

حکایت زندگی از نگاه اسکندرمقدونی

حکایت زندگی از نگاه اسکندرمقدونی

این نوشته سندیتی ندرد و صرفا داستانی هست که سینه به سینه نقل گشته است. مورخان می‌نویسند: اسکندر روزی به یکی از شهرهای ایران (احتمالا در حوالی خراسان) حمله می‌کند،...

جامعۀ مصر در ممفیس در دوران سلطنت قدیم 1

جامعۀ مصر در ممفیس در دوران سلطنت قدیم ۱

برای حفظ اتحاد مصر، مِنِس، نخستین فرمانروا، پایتخت جدیدی ساخت که در حدود سی کیلومتری جنوب قاهرۀ امروزی، در مرز بین مصر علیا و مصر سفلی واقع بود. این شهر...

تاثیر موسیقی ایران در موسیقی اسلامی

تاثیر موسیقی ایران در موسیقی اسلامی

گسترش دین مبین اسلام و تسخیر کشورهای وسیع متمدنی، مانند ایران و روم و مصر و تشکیل یک حکومت و گنجینه‌های هنری و علمی کشورهای گشوده شده از آن جمله...

موسیقی ایران از دوران کهن و عهد هخامنشی

موسیقی ایران از دوران کهن و عهد هخامنشی

موسیقی نماینده ذوق خدادای و اندیشه مردم دنیای کهن و ازهنرهای زیبا و نخستین جهان است که حتی پیش از آفرینش بشر بصورت صدای ریزش آب جویباران و آبشارها و...

150 اثر خارجی گنجینه موزه هنرهای معاصر به نمایش درمی‌آید

۱۵۰ اثر خارجی گنجینه موزه هنرهای معاصر به نمایش درمی‌آید

۱۵۰ اثر خارجی موزه هنرهای معاصر که از اولین دوره‌های مدرن هنر است در نمایشگاهی با عنوان «جلوه‌های نقاشی معاصر جهان» به نمایش گذاشته می‌شود. – لطفا ادامه مطلب را...