مرور برچسب

مسیحیت

نخستین جنگ صلیبی و وقایع آن

نخستین جنگ صلیبی بخشی از جنگ‌های صلیبی تسخیر اورشلیم بوسیلهٔ نیروهای صلیبی در ۱۵ ژوئیه تاریخ ۱۰۹۵–۱۰۹۹ میلادی مکان بیشتر در شام و آناتولی نتی