مرور برچسب

مهاتما گاندی

گاندی بزرگ

مردی که در مبارزه با امپراتوری بریتانیا نیروهای متجاوز را مجبور به ترک خاک هند کرد. قولی که مهانداس کارامچاند گاندی به مادر و همسرش داد، اجازه لازم برای سفر به لندن، پایتخت انگلستان را دریافت کرد. در نظام کاستی هند، جد گاندی، خواربارفروش

آنچه درباره گاندی، اسطوره هند نمیدانید!

مهاتما گاندی که بود؟ درباره او چه میدانید؟ در اینجا میخواهیم اطلاعاتی درباره زندگی و میراث این رهبر بزرگ هندی ارائه کنیم. آنچه درباره گاندی بزرگ نمیدانید! با تاریخ ما همراه شوید.

شورش بزرگ هند

شورش بزرگ هند در سال ۱۸۵۷ به طور کلی ماهیت امپریالیسم انگلستان را تغییر داد. قبل از این شورش، هند توسط حکومت بریتانیا و به شکل مستقیم اداره نمی‌شد، بلکه توسط کمپانی خصوصی بریتانیایی که در شرق هند بنا شده بود، تجارت را انجام می‌داد، اما این…