دسته: عکس های بین النهرین باستان

عکس های تاریخ بین النهرین باستان : آشور، سومر، کلده یا اکد، بابل – کاخ ها، معابد، بناها، مجسمه و کتیبه ها

باغ های معلق بابل

کلمه معلق که برای این باغها استفاده می‌شود در حقیقت به این معنی نیست که باغها به‌وسیله طناب یا ریسمان به یکدیگر متصل بوده‌اند بلکه…باغ‌های معلق بابل یا باغهای معلق...