مرور رده

تاریخ تمدن یونان باستان

 

تاریخ یونان در واقع مناطقی را شامل می‌شود که آن‌ها در طول تاریخ بر آن حکومت می‌کردند .تمدن یونانی از نظر جغرافیایی در زمان اوجش ، از یونان تا مصر و تا کوه‌های هندوکش در افغانستان پیش رفته بود و پس از آن اقلیت‌هایی در قلمروهای یونان و دیگر مستعمراتش باقی ماندند . مهاجران یونانی در آمریکای شمالی ،استرالیا، آفریقای شمالی و دیگر جوامع زندگی می‌کنند .

تمدن موکنایی در یونان باستان

بازمانده فرهنگ موكنايي در هم شكستهتر از آن است كه، همچون خرابه‌هاي كرت يا شعر هومر، تصوير روشني از دنياي باستان به ما بدهد. در دوره اعتلاي فرهنگ موكناي، شبه جزيره يونان به قدر كرت از مرحله صيادي دور نشده بود. از اين رو، گذشته از استخوانهاي…

اندرون کاخهای شاهان یونان باستان

چهارده قرن قبل از ميلاد، روي تپه كوتاه كشيدهاي واقع در هشت كيلومتري شرق آرگوس و يك و نيم كيلومتري شمال دريا، قصر مستحكم تيرونس قرار داشت. امروز سياح ميتواند، پس از سواري مطبوعي از آرگوس يا ناوپليون، به خرابه‌هاي اين قصر كه در ميان غله…

شلیمان کاشف شهر باستانی تروآ

در سال 1822، پسري در آلمان زاده شد كه مقدر بود كاوشكاري باستانشناسان را به صورت يكي از حوادث پرشور قرن خود درآورد. پدرش به تاريخ باستان عشقي داشت و او را با داستانهايي كه هومر درباره محاصره تروا و آوارگيهاي اودوسئوس (اوليس) به نظم كشيده…

سقوط کنوسوس

چون پس نگريم و جوياي منشا اين فرهنگ درخشان شويم، خود را بين آسيا و مصر در نوسان خواهيم يافت. كرتيان، از لحاظ زبان و نژاد و دين، با اقوام هند و اروپايي آسياي صغير خويشاوندند. اين اقوام مانند كرتيان، براي نوشتن، لوحه‌هاي گلين به كار ميبردند و…

فرهنگ در تمدن کرت یونان

مزاحمترين جنبه فرهنگ كرت، زبان كرتي است. اين زبان، كه از زمان حمله قوم دوري به كرت با الفباي يوناني نگاشته شده است، زباني است كه بكلي با زبان يوناني فرق دارد و، از لحاظ صدا، به زبان مصري و قبرسي و حتي گويشهاي آناطولي خاور نزديك ميماند.…

دین در تمدن کرت یونان

دین كرتي شايد وحشي باشد، اما مسلما سرشتي ديني دارد. اعتقاد ديني او مشتمل بر عناصري است از فتيشيسم و خرافات، ايدئاليسم و احساس احترام; كوه‌ها، غارها، سنگها، عدد سه، درختان، ستونها، خورشيد و ماه، بز و مار، كبوتر و گاو را ميپرستد. بينش ديني او…

جامعه در تمدن کرت یونان

در فرض، كرت را اول چنين ميبينيم: جزيرهاي است كه به وسيله كوه‌ها منقسم شده است، و در هر دهكده، طايفهاي كوچك به رياست يك تن در استقلال به سر ميبرد و، به شيوه انسانها، با حسادت، به طايفه‌هاي ديگر مينگرد و همواره با آنها ميستيزد. سپس رهبري مصمم…

مردان و زنان در تمدن کرت

كرتيان چنانكه از تصويرهاي ايشان برميآيد، به تبر دودم، كه از علايم ديني برجسته آنان است، شباهت غريب دارند; تنه مردان و زنان، بي تفاوت، به كمري باريك، كه از مد عصر ما نيز افراطيتر است، ختم ميشود. همه كوته بالايند. حركاتشان پرلطف مينمايد.…

بازسازی تمدن کرت

اگر بر آنيم كه شيوه كوويه را نسبت به استخوانهاي پراكنده كرت معمول داريم و اين فرهنگ مرده را از آثار بازماندهاش باز سازيم، بايد به ياد آوريم كه دست به كار بسيار دشواري ميزنيم، زيرا بايد مواد جامد و پاره پاره را، كه ديرگاهي است مردهاند و جز…

بازیافتن کرت در یونان باستان

((در ميان دريايي همچون لعل روان، سرزميني هست به نام كرت. سرزميني است خوش و پرمايه، محاط در آب، با مردمي بيرون از شمار و نود شهر.)) اين وصفي است كه هومر محتملا نه قرن قبل از ميلاد از جزيزه كرت ميكند. گرچه اين شاعر يوناني كرت را از ياد نبرده…

خرید مجموعه کتاب های تاریخی و مذهبی

مدیترانهای در تاریخ یونان

مديترانهاي چون اقيانوس اطلس و جبل طارق را پشت سر گذاريم و به آرامترين درياها، مديترانه، پا نهيم، بيدرنگ به صحنه تاريخ يونان ميرسيم. افلاطون گفته است: ((ما، به سان غوكان گرد بركه، در كناره‌هاي اين دريا ساكن شدهايم.)) يونانيان، قرنها قبل…

جدول گاهشماری یونان باستان

جدول گاهشماري همه تاريخهاي اين جدول تقريبي هستند. تاريخي كه در مقابل نام يك فرد نهاده ميشود، زمان رونق آن فرد است - و شايد بتوان گفت كه زمان رونق بسياري از مردم، حدود چهل سالگي است. سال زادن و مردن اشخاص، در مواردي كه ميسر باشد، در ((فهرست…

آتنا الهه جنگاوری یونان باستان

هنگامی که زئوس همسرش متیس را می بلعد متیس در شرف زادن الهه ای بنام آتنا بود اندکی بعد زئوس دچار سردرد شدیدی می شود هفائیستوس یا بنا بر روایتی دیگر پرمته برای درمانش جمجمه اش را با تبری می شکافد و از ان شکاف آتنا با نیزه ای به بیرون می جهد و…

داستان دمتر (الهه حاصلخیزی یونان باستان) و دخترش پرسفونه

دمتر که رومیان او را با نام سرن می خوانند الهه گندم و حاصلخیزی است او زنی بسیار زیباست و نه به اندازه زهره حوس باز و عاشق پیشه است و نه به اندازه هرا خودخواه و سختگیر است اهمیت این الهه در عین آنکه مظهر باروری و حاصلخیزی است بزرگترین مظهر…