مرور رده

تاریخ تمدن یونان باستان

 

تاریخ یونان در واقع مناطقی را شامل می‌شود که آن‌ها در طول تاریخ بر آن حکومت می‌کردند .تمدن یونانی از نظر جغرافیایی در زمان اوجش ، از یونان تا مصر و تا کوه‌های هندوکش در افغانستان پیش رفته بود و پس از آن اقلیت‌هایی در قلمروهای یونان و دیگر مستعمراتش باقی ماندند . مهاجران یونانی در آمریکای شمالی ،استرالیا، آفریقای شمالی و دیگر جوامع زندگی می‌کنند .

محاصره تروا در یونان باستان

آيا واقعا چنين محاصرهاي روي داده است تنها اين را ميدانيم كه همه مورخان و شاعران يونان و تقريبا همه اسناد معابد و روايات يوناني در مورد وقوع اين محاصره ترديد نكردهاند. باستانشناسي هم شهر ويران تروا را، از سر بزرگواري، چند شهر شمرده و به ما…

از افسانه تا حقیقت – ماجرای شهر گمشده هیراکلیون

حدود ۱۲۰۰ سال پیش، مجسمه های غول پیکر شهر هراکلیون، ورود کشتی ها را به این بندر خوشآمد می گفتند. در آن زمان هراکلیون به خاطر موقعیت جغرافیایی اش به یکی از مهم ترین مراکز تجاری دریای مدیترانه تبدیل شده بود. کشتی ها برای لنگر انداختن در این…

دولت ها در یونان باستان

اين قوم آخايايي پرشور و پر نيرو چگونه اداره ميشود به هنگام آرامش به وسيله خانواده، و به هنگام بحران به وسيله طايفه. طايفه گروهي است مركب از كساني كه براي خود جد مشتركي ميشناسند و رئيس مشتركي دارند. همچنانكه زور رئيس طايفه تدريجا به صورت عرف…

هنرها در یونان باستان

قوم آخايايي فن نوشتن را، كه گويا از عصر عظمت موكناي براي آن مانده است، به بازرگانان و دبيران افتاده حال وا ميگذارد و خود خون را بر مركب، و گوشت را بر لوح گلين ترجيح ميدهد. در سراسر آثار هومر تنها يك جا از كتابت ياد ميشود، آن هم در موردي…

مرد و زن جامعه آخایایی در تاریخ یونان

مرد و زن جامعه آخايايي از جوامع پدرشاهي است، ولي استبداد پدران به وسيله زيبايي و خشم زنان و لطافت مهر پدري ملايم شده است. اصولا پدر بر همه اعضاي خانواده سلطه دارد: ميتواند هر چه بخواهد متعه بگيرد، و متعه‌هايش را به مهمانان واگذارد. قادر است…

اخلاق در یونان باستان

چون به خواندن آثار هومر مشغول ميشويم، خود را در برابر جامعهاي ميبينيم كه از كنوسوس يا موكناي بي بندوبارتر و ابتداييتر است. فرهنگ آخايايي به منزله گامي است به عقب، برزخي است بين تمدن درخشان اژه و فرهنگ ((عصر ظلمت)) كه پس از غلبه قوم دوري فرا…

کار در یونان باستان

تمدن قوم آخايايي، يعني تمدن يونانيان ((عصر پهلواني))، از تمدن پيش از خود، يعني تمدن موكنايي، نازلتر و از تمدن پس از خود، يعني تمدن قوم دوري، والاتر بود. قوم آخايايي در بادي امر، از لحاظ جسماني گيراست: مردان بلند و پرقوتند، و زنان به معني…

تمدن هومری در یونان باستان

چگونه بايد ازروايات منظوم باقيمانده، زندگي يونان عصر قوم آخايايي (1300 - 1100 ق‌م) را بازشناسيم تكيه گاه اصلي ما بايد هومر باشد، هر چند كه وجود شخص او مسلم نيست، و حماسه‌هايش حداقل سه قرن پيش از عصر قوم آخايايي پديد آمدهاند. باستانشناسان…

روایات پهلوانی در یونان باستان

روايات عصر پهلواني هم منشا و هم مقدرات قوم آخايايي را معلوم ميدارند. اين داستانها را ناديده نبايد گرفت، زيرا با آنكه از توهمي خون بيز جان گرفتهاند، شايد بيش از آنچه تصور ميكنيم متضمن واقعيات تاريخي باشند. شعر و نمايش و هنر يوناني چندان به…

قوم آخایایی در یونان باستان

الواح قوم حتي كه در بغازكوي به دست آمده و تخمينا به 1325 ق‌م متعلق است، از قوم ((آهياوا)) كه در قدرت با ختيان برابري ميكردند، نام بردهاند. در يك نوشته مصري، كه به حدود 1221 ق‌م تعلق دارد، از قومي ياد شده است به نام ((آكايواشا)) كه به ساير…

تاریخ تروا در یونان باستان

بين شبه جزيره يونان و كرت دويست و بيست جزيره وجود دارد. اين جزاير، كه درياي اژه را خالدار كردهاند، در پيرامون دلوس دايرهاي پديد آوردهاند كه ((سيكلاد)) (به معني مدور) ناميده ميشود. بيشتر اين جزاير ناهموار و بي آب و علفند و روزگاري كوهستانهاي…

تمدن موکنایی در یونان باستان

بازمانده فرهنگ موكنايي در هم شكستهتر از آن است كه، همچون خرابه‌هاي كرت يا شعر هومر، تصوير روشني از دنياي باستان به ما بدهد. در دوره اعتلاي فرهنگ موكناي، شبه جزيره يونان به قدر كرت از مرحله صيادي دور نشده بود. از اين رو، گذشته از استخوانهاي…

اندرون کاخهای شاهان یونان باستان

چهارده قرن قبل از ميلاد، روي تپه كوتاه كشيدهاي واقع در هشت كيلومتري شرق آرگوس و يك و نيم كيلومتري شمال دريا، قصر مستحكم تيرونس قرار داشت. امروز سياح ميتواند، پس از سواري مطبوعي از آرگوس يا ناوپليون، به خرابه‌هاي اين قصر كه در ميان غله…

شلیمان کاشف شهر باستانی تروآ

در سال 1822، پسري در آلمان زاده شد كه مقدر بود كاوشكاري باستانشناسان را به صورت يكي از حوادث پرشور قرن خود درآورد. پدرش به تاريخ باستان عشقي داشت و او را با داستانهايي كه هومر درباره محاصره تروا و آوارگيهاي اودوسئوس (اوليس) به نظم كشيده…

سقوط کنوسوس

چون پس نگريم و جوياي منشا اين فرهنگ درخشان شويم، خود را بين آسيا و مصر در نوسان خواهيم يافت. كرتيان، از لحاظ زبان و نژاد و دين، با اقوام هند و اروپايي آسياي صغير خويشاوندند. اين اقوام مانند كرتيان، براي نوشتن، لوحه‌هاي گلين به كار ميبردند و…