گاه شمار حملات ژاپن به کره (۱۵۹۲-۹۸)

یوسو در سال 2005. مرکز فرماندهی دریاسالار یی در آنجا قرار داشت.

 

قبل از جنگ:

 

سال تاریخ رویداد
۱۵۴۴ دزدان دریایی وکو به ساریانگ جین حمله کردند.
۱۵۵۵ وکو به چوسون حمله یورش برد.
۱۵۸۳ یی سون شین قوایی از جورچن ها را در نزدیکی رودخانه تومن شکست داد.
۱۵۸۷ یی سون شین بعد از عصبانی کردن یی ایل به درجه یک سرباز ساده تنزل یافت.
تویوتومی هیدیوشی نامه توهین آمیزی به دربار چوسون فرستاد.
۱۵۸۸ تویوتومی هیدیوشی سفرایی را به دربار چوسون فرستاد و از آنان درخواست کرد تا به ژاپن برای حمله به مینگ کمک کنند.
۱۵۸۹ تویوتومی هیدیوشی به شو نِی از پادشاهی ریوکیو دستور داد تا تجارت را با سلسله مینگ به حالت تعلیق درآورد. اما او قبول نکرده و موضوع را با سفرای مینگ در میان گذاشت.
۱۵۹۰ ۴ آگوست محاصره اوداوارا (۱۵۹۰): خاندان هوجو جدید شکست خورده و بیشتر دایموهای شمالی بدون نبرد تسلیم شدند.
آگوست فرستادگان چوسون به ژاپن رسیدند.
۱۵۹۱ مارس فرستادگان به چوسون برگشته و تقاضای کمک ژاپن برای حمله به مینگ را رد کردند.
۸ مارس یی سون شین بعد از توصیه ریو سونگ ریونگ به سمت فرمانده نیروی دریایی چپ منطقه چولا منصوب شد.
یک تاجر ژاپنی که توسط ژاپنی ها ربوده شده بود، با ارسال نامه ای به منطقه ژجیانگ خبر از تجمع صد هزار سرباز ژاپنی برای حمله در سال آتی داد.
امپراطور وانلی دستور تقویت استحکامات دفاعی ساحلی را داد.
چوسون به سلسله مینگ تقاضایی در مورد کمک فرستاد.
۱۵۹۲ آوریل ارتش ژاپن در ناگویا دور هم جمع شدند.

 

سال ۱۵۹۲:

 

Year Date Event
۱۵۹۲ ۲۳ می گردان اول ژاپنی ها به رهبری کونیشی یوکیناگا و سو یوشیتوشی به بوسان رسیدند.
۲۴ می محاصره بوسان جین: گردان اول ژاپنی ها بوسان را تصرف کردند.
نبرد داته جین: گردان اول ژاپنی ها یک قلعه ساحلی همجوار را اشغال کردند.
۲۵ می محاصره دونگ نه: گردان اول ژاپنی ها دونگ نه را تصرف نمودند.
۲۶ می گردان اول ژاپنی ها میریانگ و یانگسان را اشغال کردند.
۲۸ می گردان اول ژاپن دگو را تصرف کردند.
گردان دوم ژاپن به رهبری کاتو کیوماسا به بوسان رسیده و شهرهای اولسان، گیونگجو، یونگچون، سیننیونگ و گومی را اشغال نمودند.
۲۹ می گردان سوم ژاپن به هدایت کورودا ناگاماسا به غرب بوسان رسیده و گیمهه را قبل از پیشروی به شمال تصرف کردند.
۳ جون نبرد سانگجو: گردان اول ژاپن سانگجو را تحت کنترل خود گرفتند.
۴ جون گردان سوم ژاپن چونگجو را تصرف کردند.
۵ جون گردان های اول و دوم ژاپن در مونگیونگ به هم دیگر رسیدند.
۶ جون نبرد چانگجو: گردان اول ژاپن چانگجو را اشغال کردند.
۸ جون گوانگهه به عنوان شاهزاده منصوب شد.
۹ جون خانواده سلطنتی چوسون هانسونگ را ترک کرده و شهر به هرج و مرج افتاد.
۱۱ جون گردان دوم کاتو کیوماسا از رودخانه هان عبور کرد.
۱۲ جون هانسونگ به دست گردان اول ژاپن افتاد و گردان دوم آنها نیز چند ساعت بعد رسید.
۱۳ جون ناوگان یی سون شین شامل ۳۹ کشتی جنگی یوسو را ترک گفتند.
۱۴ جون یی سون شین به وعده گاه خود با ون کیون در دانگپو رسید ولی او حضور نیافت.
۱۵ جون ون کیون با چهار کشتی جنگی به دانگپو رسید و آنها به همراه یکدیگر گوجه را ترک کردند.
۱۶ جون سومین گردان کورودا ناگاماسا و هشتمین گردان اوکیتا هیدیه به هانسونگ رسیدند در حالیکه پنج گردان دیگر در بوسان پیاده شدند.
ناوگان یی سون شین به اکپو رسیدند که در آن با کشتی های ژاپنی حاضر در لنگرگاه روبرو شدند .
خانواده سلطنتی چوسون به پیونگ یانگ رسیدند.
۱۷ جون نبرد اوکپو: یی سون شین و ون کیون ناوگانی شامل پنجاه کشتی ترابری ژاپنی را شکست دادند ولی بعد از دریافت اخباری مبنی بر سقوط هانسونگ جدا شده و به خانه بازگشتند.
۱۸ جون یی سون شین به یوسو بازگشت.
۷ جولای نبرد رود ایمجین (۱۵۹۲): مدافعان کره ای شکست خورده و سه گردان پیشتاز ژاپنی از رودخانه گذر کرده و گه سونگ را تصرف کردند.
۸ جولای نبرد ساچون (۱۵۹۲): یی سون شین بیشتر از ۱۲ کشتی جنگی بزرگ ژاپنی را در ساچون نابود کرد.
۹ جولای نبرد دانگپو: یی سون شین ناوگانی متشکل از ۲۱ کشتی جنگی ژاپنی را شکست داد.
۱۲ جولای نبرد دانگ هانگ پو: ناوگان یی سون شین ۲۶ کشتی ژاپنی را نابود کرد.
۱۶ جولای کونیشی یوکیناگا به رودخانه ته دونگ رسیده و کورودا ناگاماسا چند روز بعد به او ملحق شد.
۱۸ جولای ناوگان کره منحل شده و هر فرمانده برای تجدید قوا به بندر مطبوع خود بازگشت.
۱۹ جولای سونجو از چوسون پیونگ یانگ را ترک کرده و به سمت یونگ بیون رهسپار شد.
۲۴ جولای محاصره پیونگ یانگ (۱۵۹۲): گردان های اول و سوم ژاپن پیونگ یانگ را تصرف کردند.
۲۶ جولای سونجو از چوسون در گواکسان با قوای هزار نفری نشان داری از سلسله مینگ ملاقات کرد.
۳۰ جولای پادشاه سونجو به همراه تای ژائوبیان و شی رو به اویجو رسید.
جولای گواک جه یو نیروی هزار نفری را به منظور مقابله با اشغالگران در جنوب هدایت کرد ولی پس از آنکه به غارت متهم شد، وارد خدمات دولتی گردید.
۷ آگوست گو گیونگ میونگ بر اثر یک حمله شکست خورده به ژاپنی های حاضر در گومسان کشته شد.
۸ آگوست سلسله مینگ تصمیم گرفت تا سربازانی را به چوسون بفرستد.
۱۰ آگوست یی اوک گی به منظور تمرین آرایش های دریایی به یی سون شین در یوسو پیوست.
۱۲ آگوست یی سون شین و یی اوک گی در نوریانگ با ون کیون قرار ملاقات گذاشتند.
۱۴ آگوست نبرد جزیره هانسان: یی سون شین، یی اوک گی، و ون کیون ناوگانی از ژاپن را مغلوب کردند.
۱۵ آگوست نبرد جزیره هانسان: یی سون شین، یی اوک گی، و ون کیون ناوگان دیگری از ژاپن را در آنگولپو شکست دادند.
ژائو چنگژون با قوای پنج هزار نفری به اویجو رسید.
۲۳ آگوست نبرد پیونگ یانگ (۱۵۹۲): ژائو چنگژون و شی رو به پیونگ یانگ حمله کردند ولی شکست خوردند.
آگوست کیم چون ایل خود را در جزیره گنگهوا تثبیت کرد.
۶ سپتامبر نبرد چونگجو: جو هون توانست چونگجو را تصرف کرد.
۱۲ سپتامبر کونیشی یوکیناگا برای بحث در مورد طرح های دفاعی آینده با اوکیتا هیدیه به سمت هانسونگ رفت.
۲۲ سپتامبر جو هون به گومسان یورش برد و کشته شد. راهب یونگ گیو نیز به این کار دست زده و او نیز به قتل رسید.
۲۹ سپتامبر یی سون شین و یی اوک گی با یک ناوگان بازسازی شده شامل ۱۶۶ کشتی از یوسو بادبان ها را کشیدند و ون کیون یک روز بعد به آنها ملحق شد.
۳ اکتبر کورودا ناگاسما در تصرف یونآن ناکام ماند.
۴ اکتبر ناوگان یی سون شین به رودخانه ناکدونگ رسید.
یک قرارداد صلح موقت ۵۰ روزه توسط شن ویجینگ در پیونگ یانگ امضا شد.
۵ اکتبر نبرد بوسان (۱۵۹۲): ناوگان یی سون شین ناوگان ژان را بمباران کرده و قبل از عقب نشینی ۱۳۰ کشتی دشمن را نابود کردند.
۶ اکتبر امپراطور وانلی فرمانی به سونجو از چوسون فرستاد و حمایت خود را از بیرون راندن ژاپنی ها ابراز کرد.
ناوگان یی سون شین منحل شده و او به منظور تجدید قوا به خانه بازگشت.
کورودا ناگاماسا مجددا در تصرف یونآن ناکام ماند.
۱۲ اکتبر باک جین گیونگجو را پس گرفت.
اکتبر نبرد هامگیونگ: دومین گردان کاتو کیوماسا هامگیونگ را تصرف کردند.
نورهاسی پیشنهاد ملحق شدن به جنگ در برابر ژاپنی ها را داد ولی مورد پذیرش سلسله مینگ و چوسون واقع نشد.
۱۳ نوامبر محاصره جینجو: گردان هفتم ژاپن در تصرف جینجو ناکام ماندند.
۲۳ دسامبر شن ویجینگ به پیونگ یانگ بازگشته و به ژاپنی ها گفت که تا زمانی که آنها به بوسان عقب نشینی نکنند، مذاکرات بیشتری در کار نخواهد بود.
۲۹ دسامبر کونیشی یوکیناگا به شن ویجینگ گفت که اگر سلسله مینگ به آنها حقوق بنادر ساحلی چین را بدهد، از پیونگ یانگ خارج خواهند شد.

 

حملات ژاپن به کره (۱۵۹۲-۹۸)

 

 

سال ۱۵۹۳:

 

Year Date Event
۱۵۹۳ ۵ ژانویه وو ویژونگ با پنج هزار نفر از رودخانه یالو گذشت.
۲۶ ژانویه ارتش ۳۵۰۰۰ نفری لی روسونگ به رودخانه یالو رسید.
۶ فوریه محاصره پیونگ یانگ (۱۵۹۳): ارتش متفق مینگ – چین شهر پیونگ یانگ را محاصره کرد.
پیشنهاد پادشاهی آیوتایا مبنی بر فرستادن کشتی مورد قبول سلسله مینگ واقع نشد.
۸ فوریه محاصره پیونگ یانگ (۱۵۹۳): اولین گردان کونیشی یوکیناگا از پیونگ یانگ عقب نشینی کرد، محاصره به پایان رسید.
۱۷ فوریه مردان باقی مانده کونیشی یوکیناگا به هانسونگ رسیدند.
۱۹ فوریه لی روسونگ توانست گه سونگ را به تصرف خود درآورد.
۲۲ فوریه گردان دوم کاتو کیوماسا و نابشیما نائوشیگه آنبیون را ترک کرده و به سمت هانسونگ برگشتند.
۲۷ فوریه نبرد بیوک جه گوان: پیش روی ارتش مینگ به سمت هانسونگ دفع شد.
۸ مارس یی سون شین به سمت گوجه حرکت کرد که در آنجا با ون کیون قرار ملاقات داشت.
۹ مارس یی اوک گی به یی سون شین و ون کیون ملحق شد.
۱۴ مارس نبرد هنگجو: ژاپنی ها در تصرف هنگجو واقع در کرانه رودخانه هان ناکام ماندند.
۲۰ مارس یی سون شین ده کشتی ژاپنی را در نزدیکی اونگچون نابود کرد.
۲۴ مارس یی سون شین به اونگچون یورش برده و پنج زندانی کره ای را آزاد کرد.
۳ می یی سون شین به یوسو بازگشت.
۷ می لی روسونگ به گه سونگ برگشت.
۱۸ می  ژاپنی ها هانسونگ را رها کردند.
۱۹ می ارتش مینگ هانسونگ را پس گرفت.
می ” شمشیر بزرگ ” لیو تینگ با پنج هزار نیروی تقویتی از چین جنوبی از رودخانه یالو گذشت.
۲۲ جون ژی یونگزو و یو یی هوان در ناگویا با کونیشی یوکیناگا مذاکره کردند.
جون ژاپنی ها به هفده قلعه در ساحل جنوبی کره عقب نشینی کرده و ارتش متفق اردوگاهی در اویریونگ و چانگ نیونگ دایر کردند.
۲۷ جولای محاصره جینجو (۱۵۹۳): ژاپنی ها در جینجو قتل عام به راه انداختند.
۱ سپتامبر هیدیوشی تویوتومی دستور خروج چهل هزار سرباز از کره را صادر کرد.
۱۶ سپتامبر بیشتر ارتش مینگ از کره خارج شده و یک نیروی پادگانی شانزده هزار نفری را به جای گذاشتند.
۲۴ اکتبر سونجو از چوسون به هانسونگ بازگشت.

 

سال ۱۵۹۴:

 

Year Date Event
۱۵۹۴ آوریل یی سون شین ۳۹ کشتی ژاپنی را نابود کرد.
دسامبر تمامی سربازان مینگ از کره خارج شدند.

 

سال ۱۵۹۶:

 

Year Date Event
۱۵۹۶ ۲۲ اکتبر مذاکرات با شکست روبرو شد زیرا هیدیوشی تویوتومی متوجه شد که سفرای مینگ و چوسون برای تواضع در برابر بزرگی تمدن نیهون در ژاپن حضور نیافتند.

 

سال ۱۵۹۷:

 

Year Date Event
۱۵۹۷ ۱ مارس کاتو کیوماسا با ده هزار نفر در جوکدو پیاده شد.
۲ مارس کونیشی یوکیناگا با هفت هزار سرباز به بوسان رسید.
۱۲ آوریل یی سون شین دستگیر شده و ون کیون جای او را گرفت.
۱۶ می یی سون شین از زندان آزاد شد.
جون یانگ یوان با سه هزار سرباز از رودخانه یالو عبور کرد.
۳۱ جولای ون کیون ناوگانی را از هانساندو به سمت شرق هدایت کرد ولی پس از رودرویی با گروه عملیاتی کوچکی از کشتی های ژاپنی در گوجه برگشت.
جولای یانگ یوان به نام ون رسید.
۱۵ آگوست ما گوی با هزار سرباز به هانسونگ رسید.
۱۷ آگوست ون کیون کل ناوگان را برداشته و بادبان ها را به سمت بوسان کشید.
۲۰ آگوست نبرد چیل چول لیانگ: ناوگان کره در نزدیکی بوسان دفع شد.
۲۸ آگوست نبرد چیل چول لیانگ: تقریبا همه ناوگان کره نابود شد، ون کیون و یی اوک گی کشته شدند.
آگوست مجموع نیروهای ژاپنی در کره به ۱۴۱۹۰۰ تن رسید.
۱۱ سپتامبر اوکیتا هیدیه از بوسان با قوای ۴۹۶۰۰ نفری از بوسان به سمت غرب پیش روی کرد.
۱۳ سپتامبر یی سون شین مجددا به سمت خود گماشته شد.
۲۳ سپتامبر محاصره نامون: ارتش پنجاه هزار نفری ژاپن نامون را محاصره کردند.
۲۶ سپتامبر محاصره نامون: ژاپنی ها نامون را اشغال کردند.
ژاپنی ها هوانگ سوکسان را تصرف نمودند.
۲۸ سپتامبر یی سون شین به هه ریونگ رسید.
۳۰ سپتامبر ژاپنی ها جونجو را اشغال کردند.
۴ اکتبر یانگ یوان به هانسونگ عقب نشینی کرد.
۸ اکتبر یی سون شین از یک گروه طلایه دار پیشرفته ژاپنی اُرانپو دوری کرد.
۱۶ اکتبر نبرد جیکسان: پیشروی ژاپنی های به سمت شمال رصد شد.
۱۷ اکتبر ژاپنی ها اورانپو را تصرف کرده ولی در جیندو دفع شدند.
۲۴ اکتبر ۲۰۰ کشتی ژاپنی به اورانپو رسیدند.
۲۶ اکتبر نبرد میونگ نیانگ: ناوگان ژاپن توسط دریاسالار یی سون شین نابود شد.
۲۳ نوامبر ما گوی به جونجو رسید.

 

پیاده شدن ژاپنی ها در بوسان

 

 

سال ۱۵۹۸:

 

Year Date Event
۱۵۹۸ ۲۶ ژانویه یانگ هائو، ما گوی، و کوان یول در گیونگجو ملاقات کرده و ارتشی پنجاه هزار نفره را تشکیل دادند.
۲۹ ژانویه محاصره اولسان: نیروی های متفق اولسان را محاصره نمودند.
۱۹ فوریه محاصره اولسان: نیروهای متفق در تصرف اولسان ناکام مانده و عقب نشینی کردند. آنها محتمل خسارت های سنگینی شدند.
۲۳ می یی سون شین کشتی های خود را برای تاسیس پایگاهی در گوگیوم هدایت کرد.
می چن لین با ناوگان مینگ به تونگ جاک رسید.
۲۶ جون تویوتومی هیدیوشی دستور خروج نیمی از سربازان خود را از کره صادر کرد.
جولای لیو تینگ با بیست هزار سرباز به هانسونگ رسید.
۱۲ آگوست یانگ هائو برای پاسخ در مورد اتهامات نسبت داده شده به وی در پکن، هانسونگ را ترک کرد.
۱۷ آگوست چن لین به گوگیوم رسیده و به یی سون شین ملحق شد.
۱۸ سپتامبر هیدیوشی تویوتومی فوت کرد.
۱۹ اکتبر محاصره سانچون: نیروهای متفق سانچون را محاصره کردند.
اکتبر دومین محاصره اولسان: نیروهای متفق اولسان را تحت محاصره قرار دادند.
۲ نوامبر دومین محاصره اولسان: نیروی متفق از اولسان عقب نشینی کردند.
محاصره سانچون: نیروهای متفق از سانچون عقب نشینی کردند.
۶ نوامبر نبرد ساچون (۱۵۹۸): نیروهای متفق ساچون را محاصره نمودند.
۱۱ نوامبر نبرد ساچون (۱۵۹۸): نیروهای متفق مجبور شدند تا از ساچون عقب نشینی کنند.
۱۶ دسامبر نبرد نوریانگ: ناوگان ژاپن توسط دریاسالار یی سون شین شکست خورد.
۲۴ دسامبر آخرین کشتی های ژاپن کره را ترک کردند.

 

یوسو در سال ۲۰۰۵. مرکز فرماندهی دریاسالار یی در آنجا قرار داشت.
منبع ویکی پدیا انگلیسی
ممکن است شما دوست داشته باشید
اشتراک
دنبال کردن
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات