هنرهای تجسمی در دوره اشکانیان

در فلات ایران با ورود نخستین گروه هند و ایرانی چهره انسانی از روبه رو تجسم می شد آغاز این نوع تجسم در ظروف منقوش یافته شده در گورستان سیلک در هزاره اول قبل از میلاد دیده می شود. اندکی بعد هنر لرستان این موضوع را با تجسم تمام بدن از روبه رو توسعه داد.

هنرهای
هنرهای تجسمی در دوره اشکانیان.


این سبک محصول کهن ایرانی است. اگر چه هنر هخامنشی هیچگاه متوسل به این شکل نشده است و تصاویر را نیم رخ حجاری کرده است ولی تجسم چهره ها از روبه رو در دوران پارتیان توسط ایرانیانی که از استپهای شرقی آمده اند دوباره رخ می نمایاند و عنصر ایرانیت آن خالص تر از عنصر هنر هخامنشیان است.

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها