نام باستانی برخی شهرهای ایران در دوره ماد

شهرهای ایران در دوره ماد

شهرهای ایران در دوره ماد

 

نام باستانی برخی شهرهای ایران در دوره ماد که از نوشته های آشوری استخراج شده اند

در زمان تشکیل حکومت ماد، هیچ پادشاهی بزرگی در فلات ایران مستقر نشده بود. آنها در ابتدا با حکومتهای محلی همسایه بودند. ماناییها یکی از حکومتهایی بودند که در جنوب و غرب دریاچه ارومیه با مادها در ارتباط بودند و نهایتا سرزمین آنها به مادها تعلق گرفت.

آشوریها همسایگان غربی ماد بودند که مرتبا به سرزمین آنها حمله میکردند. اورارتوییان در شمال غربی قلمرو ماد قرار داشتند که توسط سکاهای قفقاز نابود شدند. مادها در دوره هوخشتره موفق شدند با سکاها رابطه دوستی برقرار کنند.

در همین دوره قبایل آریازنتا و پارتاکانیان که از اصفهان تا گرگان ساکن بودند به اتحاد ماد پیوستند. بابلیان نیز در جنوب غربی با مادها هم پیمان شدند و این اتحاد به حذف دولت آشور ختم شد. مادها پس از فتح لیدیه خود را به یک امپراتوری  قوی در خاورمیانه تبدیل کردند. در جنوب نیز دولت ایلام که پس از شکست از آشوریان کاملا بی رمق بود، خراجگزار ماد شد.

 

نام باستانینام کنونینام باستانینام کنونی
سیگری سوصحنهایالت ماد که در مرز الیپیناحیه همدان
بیت باعانمعبد ایشتار کنگاورآپساخوتیاسد آباد
پارنوآتینوبراناوریاکیخرقان
اوتیرنابیورانریمانوتیرباط کریم
دیریستانورازگانبوستیسپلشت
اوپورئی یا رعوسانریآگازیآبعلی
دائوئهایوانکیآمباندادماوند
آبدادانابیجارکاپسیوفس
دانانوفیروزکوهآریبی مشرقیهودیان سمت سمنان که از عهد حمورابی بدین ناحیه کوچیده بودند
زاتیشازندآرنزیاشانجرود
تازاکیتویسرکانارازیاشآورزمان
سانگیسنندجآورزمانسنقر
کیشه سوهمدانهمبانکامیاران
زوآلزاشدلیجانباروآبهار
ماتیمحلاتتیل تارانزایکبوتر آهنگ
توپلیاشتفرشتادی روتاسهرورد
نیروتاکتاتاکستانخروسیخلجستان
سیبورساوجبلاغساکسوکنوساوه
آریامارامندکارزیبراگازران
سیلخازیسیلکساگباتقم
تیل آشورییکی از تپه های باستانی مجاور سیالک کاشاننیشاینهاوند
گیزین کی سیقزویناورنناکرج
بوستوسپلشتنیپاریاتهران
آریارمیورامیناوریمزانفیروز آباد
اوشکاکانمشکانخروسیگرمسار
شیکراکیجوشقان  
منبع iranatlas
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها