مختصری درباره ی سلسله بالهه

بالهه یک پادشاهی قدر کره ای بود.بعد از نابودی به دست و ،ژنرالی از به نام ته جویونگ با ایجاد اتحادی بین سابق و قبایل “” و با شکست تانگ در نبرد “” توانست در سال ۶۹۸ را پایه گذاری کند.نام این کشور در ابتدا جین بود ولی در سال ۷۱۲ به تغییر کرد.واژه ی فرم ای کلمه ی بوهای است که نام دریایی در جنوب غربی بوده است.این کشور در طول حیات خود ۱۵ پادشاه داشت.در طول حکومت دهمین پادشاه آن یعنی پادشاه سئون که گفته می شود بهترین پادشاه سلسله بوده است شمال کره،شمال شرقی منچوری و مناطق ساحلی روسیه را در کنترل داشت.لشکرکشی های پادشاه سئون منجر به تسلیم شدن بسیاری از قبایل “” در جنوب غربی و تصرف شبه جزیره لیائودونگ شد.قدرت این پادشاه به حدی بود که شیلا مجبور شد علاوه بر ادامه ی تدابیر دفاعی در مرز معمول،یک دیوار شمالی نیز در سال ۷۲۱ بسازد.در دوران پادشاه سئون بالهه در اوج وسعت خود بود.بالهه روابط دیپلماتیک و تجاری خود را با ژاپن تا انتهای سلسله حفظ کرد.بالهه ۳۴ بار و ژاپن ۱۳ بار به یکدیگر سفیر فرستادند.این کشور در طول حیات ۲۲۸ ساله خود پنج پایتخت را به خود دید.دولت این سلسله توسط سه صدراعظم و شش وزیر اداره می شد.یکی از این سه صدراعظم “وزیر بزرگ دربار”نامیده می شد و ارشد دو صدراعظم چپ و راست بود.یکی از زیباترین جنبه های این سلسله “اوندول”(سیستم گرمایشی ویژه ی کره ای)بود.در مورد علت سقوط این سلسله دو نظریه وجود دارد.بعضی اساتید معتقدند فوران آتشفشان “بک دو” یک فاجعه ملی را به وجود آورده و کشاورزی و تمامیت ارضی کشور را از بین برده و قبایل خیتان ها از این فرصت استفاده کرده و کشور را تصرف کردند.نظریه دیگر اختلافات قومی بین کره ای های حاکم و را دلیلی برای تضعیف کشور می دانند.سرانجام تهاجمی از خیتان ها بعد از ۲۵ روز محاصره به سقوط پایتخت انجامید.بعد از سقوط این سلسله،شورش هایی برای احیای مجدد بالهه صورت گرفت که به ایجاد سه پادشاهی نوظهور انجامید.اما این سه پادشاهی هم عمر چندانی نداشتند و توسط خیتان ها (سلسله ی لیائو) تصاحب شدند.بعد از اینکه شورش “ته گوانگ هیون”(آخرین شاهزاده بالهه)برای احیای بالهه به شکست انجامید وی به همراه ده هزار مهاجر به گوریو گریخت.بعضی از نوادگان این ده هزار مهاجر نام خانوادگی “ته” را برای خود انتخاب کردند در حالی که به شاهزاده ی بالهه نام خانوادگی “وانگ” که مخصوص خانواده سلطنتی بود داده شد.این اتفاق باعث قطع رابطه ی گوریو با لیائو شد

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

دنبال کردن
avatar
wpDiscuz