تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

فیلسوفان پیش از کنفوسیوس

«كتاب تحولات»- «يانگ» و «يين» - عصر روشنفكري چين – تنگ شي يا سقراط چين محصول بارز اين دوره فلسفه است. در همة اعصار كنجكاوي ما انسانها از دانش و امكانات ما پيشي گرفته است، و آرمانهاي ما براي رفتار انساني راهي نپيمودني برگزيده- اين هم از…

نخستین تمدن چین

عصر ملوك‌الطوايفي چين-يك وزير توانا-كشمكش عرف و قانون-فرهنگ و هرج و مرج-تغزلات عشقي از «كتاب چكامه‌ها» حكومت ملوك‌الطوايفي، كه تقريباً تا هزار سال مسير نظام سياسي چين را تعيين كرد، به دست جهانگشايان پديد نيامد، بلكه از اجتماعات فلاحتي…

قرون ناشناخته چین

آفرينش در نظر چينيان- پيدايش فرهنگ- شراب و قاشقهاي ميله‌اي- فغفورهاي با فضيلت- يك سلطان خداناشناس چين را «بهشت تاريخگزاران» خوانده‌اند. صدها و بلكه هزارها سال است كه تاريخنويسان رسمي آن كشور همة وقايع را ثبت كرده‌اند و، از اين بالاتر،…

ملک گل‌آذین میانین

جغرافيا – نژاد – دوره پيش از تاريخ اگر روسيه را ـ كه پيش از پطر كبير كشوري آسيايي بود، و ممكن است باز هم چنين شود ـ جزو آسيا به شمار آوريم، اروپا تنها به صورت يك زايدة حقير يا يك انگشت كوچك قارة غول‌آساي آسيا، يا ضميمة صنعتي كشتزارهاي…

داوری درباره چینیان

كشف فرهنگ چين يكي از موفقيتهايي است كه در عصر روشنفكري اروپا دست داد. ديدرو دربارة چينيان چنين نوشته است: «اين اقوام، از لحاظ قدمت تاريخي، هنر، هوش، خرد، سياست و فلسفه‌دوستي، از ساير اقوام آسيايي برترند و، به گفتة برخي از مؤلفان، در…

جدول گاهشماری تمدن چین

ق‌م 2852-2205: فرمانروايان داستاني 2852-2737: فوشي 2737-2697: شن نونگ 2697-2597: هوانگ تي 2356-2255: يو 2155-2205: شوين 2205-1766: دودمان شيا 2205-2197: يو 1818-1766: چي‌يه كوي 1766-1123: دودمان شانگ (ويين) 1766-1753: تانگ…

مهاتما گاندی

تصوير يك پارسا- مرتاض- مسيحي- آموزش و پرورش گاندي- در افريقا- شورش 1921- «من آن انسانم»- سالهاي زندان- «هند جوان»- انقلاب چرخ ريسندگي- دستاوردهاي گاندي زشت‌ترين، لاغرترين، و ناتوان‌ترين مرد آسيا را مجسم كنيد كه، با چهره و گوشتي مفرغ ‌…

نهضت ملی در هند

دانشجويان غربگرا- دنيايي شدن بهشت- كنگره ملي هند در سال 1923، متجاوز از هزار هندي در انگلستان درس مي‌خواندند، تقريباً همين تعداد هم در امريكا، و باز شايد همين تعداد در جاهاي ديگر تحصيل مي‌كردند. آنان از امتيازاتي كه پايينترين شارمندان…

شرق، غرب است . تغییرات در هند

هند دگرگون مي‌شود- تغييرات اقتصادي- اجتماعي- زوال نظام طبقاتي- طبقات و اصناف- نجسها- ظهور زن اين نكته كه مردي، كه تقريباً تا پنجاه سالگي با زبان انگليسي ناآشناست، و بعداً انگليسي را به آن خوبي مي‌نويسد، خود نشانة آن است كه شكافهاي ميان…

رابیندرانات تاگور مردی که، پس از مرگ، توسط عیسی زنده شد

علم و هنر – خانواده‌اي از نوابغ – جواني رابيندرانات – شعرش – سياستش – مكتبش در ميان، هند، به رغم ستم و مرارت و تهيدستي، به آفرينش در علم و ادب و هنر ادامه مي‌داد. پروفسور جگديس چندره‌بوسي، با تحقيقاتش در الكتريسيته و فيزيولوژي گياهي،…

خرید مجموعه کتاب های تاریخی و مذهبی

پارسایان متأخر در تاریخ هند

مسيحيت در هند - «برهما – سمج» - اسلام – راماكريشنا – ويويكاننده در چنين اوضاع و احوالي، طبيعي و قهري بود كه هند،‌ براي تسلاي خويش، به دين پناه برد. مدتي از ته دل مسيحيت را پذيرفت و در آن آرمانهاي اخلاقي بسياري يافت كه هزاران سال آنها…

دزدان دریایی شاد در تاریخ هند

آمدن اروپاييان- پيروزي بريتانيا- شورش سپاهيان- سود و زيانهاي حكومت بريتانيا آنگاه كه كلايو و هيستينگز ثروت هند را كشف كردند، تمدن هند، از چند لحاظ، خود از پيش مرده بود. از يك سو سلطنت طولاني و شقاق‌آور اورنگ زيب، و از سوي ديگر آشوب و…

معماری و تمدن هندی

زوال هنر هندي- مقايسه معماري هندي و اسلامي- نظري كلي به تمدن هندي اورنگ زيب، جز آن ديوارة مشبك ، براي هنر گوركاني و هندي جز سيه‌روزي چيزي نبود. او، كه از سر تعصب تمامي هم خود را وقف مذهب اختصاصي خود كرده بود، در هنر چيزي جز بطالت و…

معماری اسلامی در هند

سبك افغاني- سبك مغولي- دهلي- آگره- تاج محل فتح نهايي معماري هندي در عهد سلسلة تيموريان هند بود. مسلمانان ثابت كرده بودند كه به هرجا دست يابند- در غرناطه و قاهره و اورشليم و بغداد- سازندگاني استاد هستند؛ از اين دودمان نيرومند همين…

معماری مستعمراتی‌های هند

سيلان – جاوه- كامبوج- خمرها- دين آنها- آنگكور- سقوط خمرها- سيام – برمه در اين ميان هنر هندي، به همراه دين هندي، از تنگه‌ها و مرزها گذشته، به سيلان، جاوه، كامبوج، سيام ، برمه، تبت، ختن، تركستان، مغولستان، چين، كره، و ژاپن رسيده بود؛ «در…