نویسنده: بابک زارع

زمينه تاريخي سومریان

زمینه تاریخی سومریان

اکتشاف سرزمین سومر- وضع جغرافیایی- نژاد- ظواهر- طوفان سومری- شاهان- یک مصلح باستانی- سارگن شاه اکد- عصر طلایی اور اگر به نقشه جغرافیایی خاور نزدیک بازگردیم و مسیر مشترک دجله...

تمدن عيلام

تمدن عیلام

تمدن شوش- چرخ کوزه‌گری- چرخ ارابه چون خواننده به نقشه جغرافیای  مراجعه کند و انگشت خود را از مصب رود دجله بر خلیج فارس تا شهر عراقی‌العماره حرکت دهد و،...

تمدن سومر

تمدن سومر

مقدمه- سهم خاور نزدیک در تمدن باختری از آن زمان که تاریخ نوشته در دست است، تاکنون لااقل شش هزار سال می‌گذرد. در نیمی از این مدت، تا آنجا که...

تاریخ پیدایش خطنویسی

پیدایش احتمالی آن از سفالگری- «رموز مدیترانه‌ای» – خطوط هیروگلیفی- الفبا مهمترین گامی که انسان به سوی مدنیت برداشته همانا اختراع خط است. بر روی بعضی از قطعات سفال، که...

تاریخ پیدایش فلزات

مس – مفرغ- آهن آیا انسان چه وقت و چگونه استفاده از فلزات را آغاز کرد؟ در اینجا یک بار دیگر باید به جهل خود اعتراف کنیم؛ تنها چیزی که...

فرهنگ عصر نوسنگی

فضولات مطبخ- آبنشینها- پیدایش کشاورزی- اهلی کردن جانوران- امور فنی- بافندگی- کوزه‌گری- ساختمان- وسایل حمل و نقل- دین- علم مقدماتی که در دوره ماقبل تاریخ برای تمدن فراهم شده در...