اشرف افغان کیست؟

. پسرعمو و جانشین محمود افغان رئیس قبیلهٔ غلجائی بود که در اوائل قرن ۱۲ هجری علیه شوریدند و سلطنت ایران را تصاحب کردند.

با حمله افغانها ایران هیچگاه روی ثبات ندید و شاهان افغان نیز آرامش نداشتند. در استرآباد عملاً حکومت مستقلی داشت. او به تهماسب میرزا پسر شاه سلطان حسین پناه داد؛ و تهماسب میرزا پس از تصرف توسط افاغنه خود را شاه نامید. با سقوط صفویه پطر اول به ایران لشکر کشید و قشون روسیه در سپتامبر ۱۷۲۲ میلادی در بند و در ۱۷۲۳ باکو را به اشغال خود دراوردند. شاه تهماسب دوم مجبور شد در پی اتحاد با روسها باشد. طبق قراردادی که در سپتامبر ۱۷۲۳ تنظیم گردید پطر اول به شاه وعده داد که او را در مبارزه با افغانان یاری دهد؛ و شاه تهماسب نیز دربند و باکو را جز قلمرو روسیه شناخت و گیلان را نیز در اختیار آنها گذاشت.اشرف افغان کیست؟

اشرف در جنگ با روسها شکست خورد. او همچنین در کارزار با ترکان هم نتوانست موفقیتی بدست آورد. ، تفلیس، عراق عجم و قسمت بزرگی از آذربایجان را تحت تصرف خویش درآورده بود. اشرف می‌خواست با عهدنامه‌ای منعقد سازد و به واسطه اشتراک مذهب تسنن، اراضی ضبط‌شدهٔ روزگار دولت صفوی را مسترد دارد، امّا به آرزوی خویش نایل نگشت و در نتیجه جنگ ادامه یافت و بوسیلهٔ اغفال و تحریک امرای کردستان و ساده‌دلان لشکر عثمانی کارش قدری پیشرفت کرد و به پیروزی نایل گردید و رفتار خیلی دوستانه ابراز می‌کرد. سرانجام در تاریخ ۱۱۴۰ ه‍. ق. دولت‌های عثمانی و روسیه پادشاهی وی را در ایران تصدیق کردند، ولی از طرف دیگر طهماسب پسر سلطان حسین که از شاهزادگان صفوی و در تحت اسارت وی بود، در خراسان به کمک بعضی از اقوام و عشائر ترک و مخصوصاً به حیل و تدابیر نادرقلی (که بعد به نادرشاه مشهور شد) بسیار نیرومند گردید.

همچنین بخوانید:  کشاورزی در ایران

 

جنگ های اشرف شاه

اشرف افغان کیست؟  با سقوط صفویه پطر اول به ایران لشکر کشید و قشون روسیه در سپتامبر ۱۷۲۲ میلادی در بند و در ۱۷۲۳ باکو را به اشغال خود دراوردند. شاه تهماسب دوم مجبور شد در پی اتحاد با روسها باشد. طبق قراردادی که در سپتامبر ۱۷۲۳ تنظیم گردید پطر اول به شاه وعده داد که او را در مبارزه با افغانان یاری دهد؛ و شاه تهماسب نیز دربند و باکو را جز قلمرو روسیه شناخت و گیلان را نیز در اختیار آنها گذاشت.

اشرف شاه ارتشی را به مقابل روسهای تزاری فرستاد.تاجلوی اشغال روسهارا بگیردولی اونتوانست روسها را وادار به عقب نشینی کند دست آورد اشرف در جنگ با روسها این بود که جلوی اشغال مناطق بیشتر گرفته شد. دولتعثمانی، تفلیس، عراق عجم و قسمت بزرگی از
آذربایجان را تحت تصرف خویش درآورده بود. اشرف می‌خواست با دولت عثمانی عهدنامه‌ای منعقد سازد و به واسطه اشتراک مذهب تسنن، اراضی ضبط‌شدهٔ روزگار دولت صفوی را مسترد دارد، امّا به آرزوی خویش نایل نگشت و در نتیجه جنگ ادامه.یافت ودر چندین مرحله نیروهای افغان وعثمانی در مقابل هم صف آرای کردند نتیجه این جنگ ها به سودافغانها بود در ابتدا اشرف ریش سفیدانی به سمت لشکر عثمانی فرستاد تاپیام صلح را به عثمانی ها بدهند ولی عثمانی ها نپزیرفتند در این میان ۲۰۰۰۰ هزار نفر از عثمانی جدا شدندو به افغانها پیوستند آنها از طایفه کرد بودند که احساس هم دین بودن با افغانها آنها را از عثمانی جدا کرد و به افغانها پیوستند.بدین ترتیب جنگ آغاز شد نتیجه جنگ ها شکست کامل عثمانی بود. سرانجام در تاریخ ۱۱۴۰ ه‍. ق. دولت‌های عثمانی و روسیه پادشاهی وی را در ایران تصدیق کردند.

همچنین بخوانید:  رویدادهای دوازدهم بهمن تا بيست و دوم بهمن 1357

سرانجام و پس از شکست های متمادی از نادر قلی خان به سوی بلوچستان عقب نشینی کرد و در آن جا به دست سلطان علی محجوب یکی از فرماندهان مورد اعتماد نادر قلی خان و کشته شد و سرش را همراه با یک الماس برای فرستادند.

انی کاظمی

مؤسس تاریخ ما | علاقه‌مند یا عاشق کنکاش در تواریخ ملل، ادیان و مذاهب، تاریخ و فلسفه می‌باشم | همواره این امید را داشته‌ام که بتوانم یک گام مثبت در راستای بهبود وضعیت فرهنگی کشورم، همچنین بهبود حافظه تاریخی مردم کشورم بردارم | از طریق کلیه شبکه های اجتماعی با نام‌کاربری enikazemi می‌توانید با من در ارتباط باشید.

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

avatar
  Subscribe  
دنبال کردن