بختیاری هاو ظل السلطان قاجار (و شروع انقلاب مشروطه)

ظل السلطان پسر بزرگ ناصرالدین شاه و حدود 34 سال در اصفهان فرمان می‌راند!

بختیاری ها از دید یک خارجی

بختیاری ها پیوسته مایه دردسر و نگرانی حکومت مرکزی تهران بوده اند، غارت و چپاول را دوست میدارند و دسته دسته از کوه های خود به جلگه ها فرود میآیند و به دهکده ها حمله می‌برند، گله ها را می‌رباید در جاده ها راه بر مسافران و کاروان ها میبرند، سپس به دره های مرتفع خود که دست احدی به آنجا نمیرسد، باز می‌گردند. 

راهکار دولت در مقابل بختیاریها

حکومت مرکزی هیچگاه جرئت نکرده است که آنها را در خاکشان تعقیب کند بلکه پیوسته آنها را با سیاستی مرکب از خدعه و خشونت بازی داده است، شاهان قاجار مدت ۳۵ سال حاکمی مقدتر در اصفهان داشتند به نام ظل السلطان که بختیاری ها را زیر فرمان آورد و در آرامش و ترس نگاهشان داشت و واهمه خان بختیاری را که به شهر کشانده بود، با دست های خود خفه کرد.

بختیاری ها و مشروطه

همین که ظل السلطان بعد از برادرش مظفرالدین شاه از حکومت برکنار شد، بختیاری ها اصفهان را به تصرف درآوردند، و از آنجا به طرف تهران راه افتادند و با یک حمله آراسته ی سواره نظام خود در سال ۱۹۰۹ میلادی به فرماندهی سردار اسعد (پسر خان مقتول بختیاری) تهران را به تصرف درآوردند، از اینجا می‌توان، گفت که این بختیاری ها،در قرن بیستم، نماینده و نمونه ی بارزی از قبائل بسیار کهن سال ایرانی هستند، که، در روزگار اسکندر کبیر بودند و او را واداشتند تا برای عبور از خاک هایشان، خراج بپردازد.

منبع منبع :کتاب اوراق ایرانی، خاطرات سفر کلودانه در آغاز مشروطه، ترجمه ایرج پروشانی صفحه 212-213
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها