فرقه های دنیکیان و چندرى هکینیان و انشینیان در هندوستان

خلاصه ای از فرقه های دنيكيان و چندرى هكينيان و انشينيان

 

فرقه دنیکیان در هندوستان


این گروه آفتاب را مى پرستند، و بتى که دارند بر گردونه سوار است که چهار اسب بجاى چرخ دارد، و در دست این بت ، جواهر سرخ رنگى نهاده شده ، و اینان بر این باورند که آفتاب فرشته فرشتگان و سزاوار نیایش و سجده است .

پرستندگان بت ، دنیکیان ، در حالى که باز ساز و طنبور مشغول اند، گرد او مى گردند و او را سجده مى کنند، و در هر روز سه بار او را عبادت و ستایش مى نمایند، و دردمندان و بیماران و جذامیان و افراد پیس و فالج ، و دیگر بیماران ، فراوان گرد ان بت جمع مى شوند و شب ها در آنجا مى خوابند و به ذکر و سجده و ناله و زارى مشغول مى شوند، تا آن بت آنان را شفا بخشد!

گاهى بت در خواب با بیمار سخن مى گوید و او را به شفا گرفتن خبر مى دهد و به بیمار هم احساس بهبودى دست مى دهد و سرانجام با شادى و خرمى آن بت را ترک نموده و به شهر و آبادى خود رهسپار مى گردد.

فرقه چندرى هکینیان در هندوستان


این گروه از فرقه ماه پرستان در کشور هند مى باشند و. داراى مراسم مذهبى ویژه اى هستند که به برخى از آن اشاره مى کنیم . اینان ، ماه را از فرشتگان شایسته عبادت و تعظیم و کرنش مى دانند و آئین خود را بر بتى که مظهر ماه است قرار داده اند که بر گردونه اى سوار است که آن را چهار مرغابى مى کشند، و در دست آن بت ، گوهر و جواهرى است که آن را ((جندرگیت )) گویند. 

بر طبق برنامه و آئین و مذهب خود در برابرش ‍ زانو زده و آن بت را که مظهر ماه است عبادت و پرستش مى کنند، و در هر ماه ۱۵ روز از آن را روزه مى گیرند، و تا ماه دیده نشود، افطار نکنند و حوائج و خواسته هاى خود را از ماه طلب مى کنند، در آغاز هر ماه همین که ماه در آسمان دیده شود، به بام خانه هاى خود مى روند و به ماه نظر مى اندازند و بخور در آتش مى ریزند، و شروع به خواندن دعاء مخصوصى مى کنند.

آنگاه از بالاى بام به زیر مى آیند و به خوردن و نوشیدن و رقص و پایکوبى و نواختن سازد در برابر ماه و آن بت مشغول مى شوند و همه این کارها جزو مراسم مذهبى و اعمال عبادى آئین این گروه مى باشد.


فرقه انشینیان در هندوستان


این فرقه اساس مذهبشان بر کم خوردن و کم آشامیدن است و فقط به اندازه اى مى خورند و مى آشامند که از گرسنگى و تشنگى به هلاکت نرسند و جلو مردان را بگیرند، اینان هر گونه زیاده خورى را بر خود حرام کرده و از هر گونه اعمال بت پرستى نیز بدورند.

منبع کتاب تاريخ اديان و مذاهب جهان جلد اول
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها