جدول گاهشماری تمدن چین

ق‌م

۲۸۵۲-۲۲۰۵: فرمانروایان داستانی

۲۸۵۲-۲۷۳۷: فوشی

۲۷۳۷-۲۶۹۷: شن نونگ

۲۶۹۷-۲۵۹۷: هوانگ تی

۲۳۵۶-۲۲۵۵: یو

۲۱۵۵-۲۲۰۵: شوین

۲۲۰۵-۱۷۶۶: دودمان شیا

۲۲۰۵-۲۱۹۷: یو

۱۸۱۸-۱۷۶۶: چی‌یه کوی

۱۷۶۶-۱۱۲۳: دودمان شانگ (ویین)

۱۷۶۶-۱۷۵۳: تانگ

۱۱۹۸-۱۱۹۴: وویی، فغفور خداناشناس

۱۱۵۴-۱۱۲۳: چوسین، نمونه‌زشتکاری

۱۱۲۲-۲۵۵: دودمان چو

۱۱۲۲-۱۱۱۵: وو وانگ

۱۱۲۳: سال شهرت ون وانگ مؤلف ۰؟) «کتاب تحولات»

۱۱۱۵-۱۰۷۸: چنگ‌وانگ

۱۱۱۵-۱۰۷۹: چوکونگ؛ مؤلف(؟) «چو لی» یا «قانون چو»

۷۷۰-۲۵۵: عصر ملوک‌الطوایفی

۶۸۳-۶۴۰: کوان چونگ، وزیر اعظم تس ای

۶۰۴-۵۱۷: لائو- تزه(؟)

۵۵۱-۴۷۸: کنفوسیوس

۵۰۱: کنفوسیوس، کلانتر بزرگ چونگ تو

۴۹۸: کنفوسیوس، سرپرست خدمات عمومی درامارات لو

۴۹۷: کنفوسیوس، وزیر جرایم

۴۹۶: کناره‌گیری کنفوسیوس

۴۹۶-۴۸۳: سالهای آوارگی کنفوسیوس

۴۵۰: سال شهرت موتی فیلسوف

۴۰۳-۲۲۱: دوره امارت جنگاور

۳۹۰: سال شهرت یانگ چوی فیلسوف

۳۷۲-۲۸۹: منسیوس فیلسوف

۳۷۰: سال تولد چوانگ تزه فیلسوف

۳۵۰: سال مرگ چوپینگ شاعر

۳۰۵: سال تولد شون‌تزه فیلسوف

۲۳۳: سال مرگ هان‌فی مقاله‌نگار

۲۳۰-۲۲۲: گشوده شدن و وحدت یافتن چین به وسیله شی‌هوانگ تی

۲۵۵-۲۰۶: دودمان چین

۲۲۱-۲۱۱: شی‌هوانگ‌تی، «نخستین فغفور»

۲۰۶ق‌م- ۲۲۱ میلادی: دودمان هان

۱۷۹-۱۵۷: ون تی

۱۴۵: سال تولد سوما چی ین مورخ

۱۴۰-۸۷: ووتی، فغفور اصلاح‌طلب

میلادی

۵-۲۵: وانگ‌مانگ، فغفور جامعه‌گرای

۶۷: آمدن آیین بودایی به چین

حدود۱۰۰: آغاز کاغذسازی در چین

تاریخهای قبل از ۵۵۱ ق‌م تقریبی هستند و تاریخهای پیش از ۱۸۰۰ دقیق نیستند.

میلادی

بنابر مدارک موجود

۲۰۰-۴۰۰: تاختهای تاتارها در چین

۲۲۱-۲۶۴: دوره ملکهای سه‌گانه

۲۲۱-۶۱۸: دودمانهای فرعی

۳۶۵-۴۲۷: تائوچی ین شاعر

۳۶۴: سال شهرت کوکای چی‌ نقاش

۴۹۰-۶۴۰: عصر عظمت مجسمه‌سازی بودایی

۶۱۸-۹۰۵: دودمان تانگ

۶۱۸-۶۲۷: کائو تسو

۶۲۷-۶۵۰: تای تسونگ

۶۵۱-۷۱۶: لی‌سوشون نقاش

۶۹۹-۷۵۹: وانگ‌وی نقاش

حدود ۷۰۰: سال تولد وو تائوتزه نقاش

۷۰۵-۷۶۲: لی‌پو شاعر

۷۱۲-۷۷۰: توفو شاعر

۷۱۳-۷۵۶: شوان تسونگ (مینگ‌هوانگ)

۷۵۵: طغیان آن لوشان

۷۶۸-۸۲۴: هان‌یو مقاله‌نگار

۷۷۰: اختراع اولین مهرهای چاپی بنابر مدارک موجود

۷۲۲-۸۴۶: پوچویی شاعر

۸۶۸: کهنه‌ترین کتاب چاپی موجود

۹۰۷-۹۶۰: دودمانهای کوچک پنجگانه

۹۳۲-۹۵۳: چاپ آثار اصیل چینی

۹۵۰: آغاز پیدایش پول کاغذی

۹۶۰-۱۱۲۷: دودمان سونگ شمالی

۹۶۰-۹۷۶: تای تسو

۹۷۰: اولین دایره‌المعارف بزرگ چینی

۱۰۶۹-۱۰۷۶: صدارت وانگ‌آن‌شی جامعه‌گرای

۱۰۴۰-۱۱۰۶: لی‌لونگ می‌ین نقاش

۱۰۴۱: اختراع حروف مجزای چاپی به وسیله پی‌شنگ

۱۱۰۰: سال تولد کوئوشی‌ نقاش

۱۱۰۱-۱۱۲۶ : هوی‌تسونگ، فغفور هنرمند

۱۱۲۶: تاتارها شهر پی‌ین لیانگ را تاراج می‌کنند و پایتخت به لینان منتقل می‌شود.

۱۱۲۷-۱۲۷۹: دودمان سونگ جنوبی

۱۱۳۰-۱۲۰۰: چوشی فیلسوف

۱۱۶۱: آغاز استعمال باروت در جنگ بنا بر مدارک موجود

۱۱۶۲-۱۲۲۷: چنگیز

۱۲۱۲: هجوم چنگیز به چین

۱۲۶۰-۱۳۶۸: دودمان مغولی یوان

۱۲۶۹-۱۲۹۵: قبلای

۱۲۶۹: مارکوپولو از ونیز رهسپار چین می‌شود.

۱۲۹۵: مارکوپولو به ونیز باز می‌گردد.

۱۳۶۸-۱۶۴۴: دودمان مینگ

۱۳۶۸-۱۳۹۹: تای تسو

۱۴۰۳-۱۴۲۵: چنگ تسو (یونگ لو)

۱۵۱۷: ورود پرتغالیان به کانتون

۱۵۷۱: اسپانیاییان فیلیپین را تسخیر می‌کنند.

۱۵۷۳-۱۶۲۰: شن تسونگ (وان لی)

۱۶۷۳: ورود بازرگانان انگلیسی به کانتون

۱۶۴۴-۱۹۱۲: دودمان چینگ (منچو)

۱۶۶۲-۱۷۲۲: کانگ شی
میلادی

۱۷۳۶-۱۷۹۶: چی‌ین لونگ

۱۷۹۵: آغاز منع تجارت تریاک

۱۸۰۰: تجدید منع تجارت تریاک

۱۸۲۳-۱۹۰۱: لی هونگ چانگ سیاستمدار

۱۸۳۴-۱۹۰۸: تزوشی، «ملکه وارث»

۱۸۳۹-۱۸۴۲: اولین «جنگ تریاک»

۱۸۵۰-۱۸۶۴: شورش تای‌پینگ

۱۸۵۶-۱۸۶۰: دومین «جنگ تریاک»

۱۸۵۶-۱۸۶۰: روسیه در شمال رود آمور به اراضی چین دست اندازی می‌کند.

۱۸۶۰: فرانسه هندو چین را می‌رباید.

۱۸۶۶-۱۹۲۵: سون یات سن

۱۸۷۵-۱۹۰۸: کوانگ شو

۱۸۹۴: جنگ چین و ژاپن

۱۸۹۸: آلمان کیائوچو، و ایالات متحد امریکا فیلیپین را می‌گیرد.

۱۸۹۸: فرمانهای کوانگ شو

۱۹۰۰: طغیان مشتزنان (بوکسرها)

۱۹۰۵: لغو امتحانات مشاغل دولتی

۱۹۱۱: انقلاب چین

۱۹۱۲: (ژانویه تا مارس): سون یات سن رئیس جمهوری موقت چین می‌شود.

۱۹۱۲-۱۹۱۶: دوره موقت رئیس جمهوری یوان‌شی کای

۱۹۱۴: ژاپن کیائو چو را می‌گیرد.

۱۹۱۵: مطالبات بیست و یک گانه

۱۹۲۰: پی‌هوا (زبان ساده) در آموزشگاههای چین به کار می‌رود و جنبش «طغیان نو» به اوج خود می‌رسد.

۱۹۲۶: چیانگ کای شک و بورودین شمال را مسخر می‌کنند.

۱۹۲۷: واکنش علیه کمونیسم

۱۹۳۱: ژاپنیان منچوری را می‌گیرند.

منبع : , جلد اول : مشرق زمین

نویسنده :

نشر الکترونیکی سایت

ممکن است شما دوست داشته باشید
اشتراک
دنبال کردن
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات