تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

جدول زمان بندی شدۀ فراعنۀ سلسله های نوزدهم و بیستم

جدول زمان بندی شدۀ فراعنۀ سلسله های نوزدهم و بیستم

 

الف: سلسلۀ نوزدهم (۱۳۰۹ تا ۱۱۹۴ پیش از میلاد مسیح)           ب: سلسلۀ ببستم (۱۱۸۴ تا ۱۰۸۰ پیش از میلاد مسیح)       

۱- رامسس یکم         از ۱۳۰۹ تا ۱۳۰۸ پیش از میلاد مسیح         ۱-              از ۱۱۸۴ تا ۱۱۸۲ پیش از میلاد مسیح

۲-            از ۱۳۰۸ تا ۱۲۹۰ پیش ار میلاد مسیح         ۲- رامسس سوم       از ۱۱۸۲ تا ۱۱۵۱ پیش از میلاد مسیح

۳-          از ۱۲۹۰ تا ۱۲۲۴ پیش از میلاد مسیح        ۳- رامسس چهارم     از۱۱۵۱ تا ۱۱۴۲ پیش از میلاد مسیح

۴- مرنپتح                از ۱۲۲۴ تا ۱۲۱۴ پیش از میلاد مسیح        ۴-       از ۱۱۴۵ تا ۱۱۴۱ پیش از میلاد مسیح

۵- ستسوس دوم                                                               ۵- رامسس ششم       از ۱۱۴۱ تا ۱۱۳۴ پیش از میلاد مسیح

۶- آمنمس                از ۱۲۱۴ تا ۱۲۰۸ پیش از میلاد مسیح٭        ۶-

                                                                                  ۷- رامسس هشتم        از ۱۱۳۴تا۱۱۲۷پیش ازمیلاد مسیح٭٭

۷- رامسس سیپتح        از ۱۲۰۸ تا۱۲۰۲ پیش از میلاد مسیح

۸-                  از ۱۲۰۲ تا ۱۱۹۴ پیش از میلاد مسیح       ۸-          از ۱۱۲۷ تا ۱۱۱۰ پیش از میلاد مسیح

                                                                                 ۹- رامسس دهم          از ۱۱۱۰ تا ۱۱۰۷ پیش از میلاد مسیح

                                                                   ۱۰- رامسس یازدهم      از ۱۱۰۷تا ۱۰۸۰ پیش از میلاد مسیح

منبع : کتاب تاریخ مصر باستان

نویسنده : دکتر اردشیر خدادادیان

نشر الکترونیکی سایت

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن