تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

جدول گاهشماری بیزانس

تاریخهایی که برای فرمانروایان و پاپها آمده متعلق به دوره حکومت آنان است.

تمام تاریخها میلادی است.

۲۲۶: بنیانگذاری سلسله ساسانیان به وسیله اردشیر

۲۴۱-۲۷۲: شاپور اول،‌پادشاه ایران

۲۵۱-۳۵۶: ، راهب مصری

۲۹۳-۳۷۳ : قدیس آتاناسیوس

۳۰۰-۳۶۷ : قدیس هیلاری، اسقف پواتیه

۳۰۹-۳۷۹ : شاپور دوم، پادشاه ایران

۳۱۰-۴۰۰ : آوسونیوس، شاعر

۳۱۱-۳۸۱ : اولفیلاس، رسول گوتها

۳۲۵ : شورای نیقیه

۳۲۵-۴۰۳ : اوریباسیوس، پزشک

۳۲۵-۳۹۱ : آمیانوس مارکلینوس، تاریخنویس

۳۲۹-۳۷۹ : قدیس باسیلیوس کبیر

۳۲۹-۳۸۹ : قدیس گرگوریوس نازیانزوسی

۳۳۱ :

۳۳۷ : مرگ قسطنطین

۳۴۰-۳۹۸ : قدیس آمبروسیوس

۳۴۰-۴۲۰ : قدیس هیرونوموس

۳۴۵-۴۰۷ : قدیس یوحنای زرین دهن

۳۴۵-۴۱۰ : سوماخوس، سناتور

۳۴۸-۴۱۰ : ، شاعر

۳۵۳-۳۶۱ : ، امپراطور

۳۵۴-۴۳۰ :

۳۵۹-۴۰۸ : ستیلیکو،‌صدراعظم

۳۶۱-۳۶۳ : یولیانوس، امپراطور

۳۶۳-۳۶۴ : یوویانوس، امپراطور

۳۶۴-۳۶۷ : والنتینیانوس اول، امپراطور غربی

۳۶۴-۳۷۸ : والنس، امپراطور شرقی

۳۶۵-۴۰۸ : کلاودیانوس، شاعر

۳۶۶-۳۸۴ : پاپ داماسوس اول

۳۷۲ : عبور هونها از ولگا

۳۷۵-۳۸۳ : گراتیانوس، امپراطور غربی

۳۷۸ : نبرد هادریانوپل

۳۷۹ : تئون اسکندرانی، ریاضیدان

۳۷۹-۳۹۵ : تئودوسیوس اول، امپراطور

۳۸۲-۳۹۲ : قضیه محراب پیروزی

۳۸۳-۳۹۲ : والنتینیانوس دوم، امپراطور غربی

۳۸۶ – ۴۰۴ :

۳۸۷ : تعمید آوگوستینوس

۳۸۹-۴۶۱ :

۴۹۰ : توبه تئودوسیوس

۳۹۲-۳۹۴ : ائوگنیوس، امپراطور غربی

۳۹۴ : پایان بازیهای اولمپی

۳۹۴-۴۲۳ : هونوریوس، امپراطور غربی

۳۹۵-۴۰۸ : آرکادیوس،‌امپراطور شرقی

۳۹۵-۴۱۰ : آلاریک اول،

۳۹۷ :

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن