جدول گاهشماری عصر طلایی یونان باستان ۴۸۰ – ۳۹۹قم

جدول گاهشماری تذکر: هر جا که اسم شهری در مقابل اسم شخصی نیامده است، غرض این است که آن شخص آتنی است.

ق‌م ۴۷۸ : پینداروس تبی، شاعر ۴۷۸ – ۴۶۷ : هیرون اول، جبار سیراکوز ۴۷۸ : فیثاغورس رگیومی، پیکرتراش ۴۷۷ : تاسیس اتحادیه دلوسی ۴۷۲ : پولوگنوتوس، نقاش; تصنیف نمایشنامه ایرانیان، اثر اشیل ۴۶۹ : ولادت سقراط ۴۶۸ : شکست ایرانیان در ائورومدون به دست کیمون; اولین مسابقه شعر بین اشیل و سوفکل ۴۶۷ : باکخولیدس کئوسی، شاعر; تصنیف نمایشنامه مخالفان هفتگانه تب، اثر اشیل ۴۶۴ – ۴۵۴ : شورش هیلوتس; محاصره ایتومه ۴۶۳ – ۴۳۱ : زمامداری پریکلس ۴۶۲ : افیالتس اعضای دادگاه عالی آتن را محدود میکند; برای داوران حقوق مقرر میشود; آناگوراس در آتن ۴۶۱ : اخراج کیمون; قتل افیالتس ۴۶۰ : امپدوکلس آکراگاسی، فیلسوف; تصنیف پرومته در بند، اثر اشیل ۴۵۹ – ۴۵۴ : لشکرکشی آتنیان به مصر با شکست مواجه میشود.

۴۵۸ : نمایشنامه اورستیا، اثر اشیل; بنای دیوارهای طویل ۴۵۶ : بنای معبد زئوس در اولمپیا; پایونیوس مندهای، پیکرتراش ۴۵۴ : انتقال خزانه دلوسی به آتن ۴۵۰ : زنون الئایی، فیلسوف; بقراط خیوسی، ریاضیدان; کالیماخوس معماری سبک کورنتی را تکمیل میکند; فیلولائوس تبی، منجم ۴۴۸ : صلح کالیاس با ایران ۴۴۷ – ۴۳۱ : بنای پارتنون ۴۴۵ : لئوکیپوس آبدرایی، فیلسوف ۴۴۳ : هرودوت هالیکارناسوسی، مورخ، به مهاجرانی که مستعمره توری ای (ایتالیا) را بنیاد میگذارند میپیوندند; گورگیاس لئونتینی، سوفسطایی ۴۴۲ : تصنیف آنتیگونه، اثر سوفکل; مورون الئوترایی، پیکرتراش ۴۴۰ : پروتاگوراس آبدرایی، سوفسطایی ۴۳۸ : مجسمه آتنه پارتنون، اثر فیدیاس; تصنیف نمایشنامه آلکستیس اثر اوریپید ۴۳۷ : بنای پروپولایا ۴۳۵ – ۴۳۴ : جنگ میان کورنت و کورکورا ۴۳۳ : وحدت آتن و کورکورا ۴۳۲ : شورش پوتیدایا; محاکمه آسپاسیا، فیدیاس، و آناکساگوراس ۴۳۱ – ۴۰۴ : جنگ پلوپونزی ۴۳۱ – ۴۲۴ : تصنیف نمایشنامه‌های مدئا، آندروماخه، و هکابه، اثر اوریپید; تصنیف نمایشنامه الکترا، اثر سوفکل ۴۳۰ : طاعون در آتن; محاکمه پریکلس ۴۲۹ : مرگ پریکلس; زمامداری کلئون; تصنیف نمایشنامه شهریار اودیپ، اثر سوفکل ۴۲۸: شورش موتیلنه; تصنیف نمایشنامه هیپولوتوس، اثر اوریپید; مرگ آناکساگوراس ۴۲۷ : سفارت گورگیاس در آتن; پرودیکوس و هیپیاس، سوفسطایی ۴۲۵ : محاصره سفاکتریا; تصنیف نمایشنامه آخارنیاییان، اثر آریستوفان ۴۲۴ : براسیداس آمفیپولیس را تسخیر میکند; میزان توسیدید، مورخ; تصنیف کمدی شهسواران، اثر آریستوفان ۴۲۳ : کمدی ابرها، اثر آریستوفان; زئوکسیس هراکلیایی و پارهاسیوس افسوسی، نقاش ۴۲۲ : کمدی زنبوران، اثر آریستوفان; مرگ کلئون و براسیداس ۴۲۱ : صلح نیکیاس; تصنیف کمدی صلح، اثر آریستوفان ۴۲۰ : بقراط کوسی، پزشک; ذیمقراطیس آبدرایی، فیلسوف; پولوکلیتوس سیکوئونی، پیکرتراش ۴۲۰ – ۴۰۴ : بنای ارختئوم ۴۱۹ : لوسیاس، خطیب ۴۱۸ : پیروزی اسپارت در مانتینئا; تصنیف نمایشنامه یون، اثر اوریپید ۴۱۶ : قتل عام در ملوس; نمایشنامه الکترا، اثر اوریپید () ۴۱۵ – ۴۱۳ : لشکرکشی آتنیان به سیراکوز ۴۱۵ : در هم شکستن مجسمه‌های هرمس; مغضوب شدن آلکیبیادس; تصنیف نمایشنامه زنان تروا، اثر اوریپید ۴۱۴ : محاصره سیراکوز; کمدی پرندگان، اثر آریستوفان ۴۱۳ : شکست آتنیان در سیراکوز; تصنیف نمایشنامه ایفیگنیا در تاوریس ۴۱۲ : تصنیف نمایشنامه هلنه و آندرومده، اثر اوریپید ۴۱۱ : شورش گروه ((چهارصد نفری)); تصنیف کمدیهای لوسیستراتا و تسموفوریا زوسای، اثر آریستوفان ۴۱۰ : تجدید دموکراسی; پیروزی آلکیبیادس در کوزیکوس ۴۰۸ : تیموتئوس میلتوسی، شاعر و موسیقیدان; تصنیف نمایشنامه اورستس، اثر اوریپید ۴۰۶ : پیروزی آتن در آرگینوسای; مرگ اوریپید و سوفکل; نمایشنامه‌های باکخای و ایفیگنیا در آولیس، اثر اوریپید ۴۰۵ – ۳۶۷ : دیونوسیوس اول، جبار سیراکوز ۴۰۵ : پیروزی اسپارت در آیگوس پوتاموس; کمدی غوکان، اثر آریستوفان ۴۰۴ : پایان جنگ پلوپونزی; حکومت ((گروه سی نفری)) در آتن ۴۰۳ : تجدید دموکراسی ۴۰۱ : شکست کوروش دوم در کوناکسا; عقب نشینی ده هزار نفر همراهان گزنوفون; نمایشنامه اودیپ در کولونوس، اثر سوفکل ۳۹۹ : محاکمه و مرگ سقراط 

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها