تصاویری از دورافتاده‌ترین قبلیه‌های دنیا

با تصاویری از دورافتاده‌ترین قبلیه‌های دنیا همراه شوید

سال‌ها پیش اولین عکس‌های مربوط به قبیله‌های دورافتاده توسط جیمی نلسون در کتابی به نام ” Before They Pass Away” منتشر شد که شامل عکس‌هایی از ۳۰ قبیله دورافتاده در نقاط مختلف دنیا بود. جیمی از مغولستان گرفته تا اندونزی هفته‌ها با این قبایل زندگی کرده است تا بتواند فرهنگ آن‌ها را از دیدگاه خودش در عکس‌ها به تصویر بکشد.

در سال ۲۰۱۸ نلسون دومین پروژه اش را تحت عنوان ” Homage to Humanity ” منتشر کرده است و برای انتشار آن ۳۴ فرهنگ بومی را در ۵ قاره دنیا بازدید کرده است. اولین کتاب او فقط مجموعه‌ای از عکس‌ها بود، اما در این کتاب علاوه بر عکس‌ها اطلاعاتی درباره نقشه‌ها، اطلاعات بومی و مصاحبه‌های شخصی را نیز منتشر کرده است.

جیمی در کتاب هایش در جستجوی ارتباط ریشه‌ها و بشریت است و معتقد است که مردم بومی نقش مهمی را در درک ما از خودمان به عنوان بشر دارند. به همین دلیل از همه دعوت می‌کند که به گفتگوی جهانی در رابطه با هویت فرهنگی ملحق شوند. در ادامه با هم تعدادی از عکس‌های این قبیله‌های دورافتاده را در تارنما تاریخ ما ببینیم.

قبیله Hakamou، پولی نزی فرانسه
عکس دورافتاده‌ترین قبلیه‌های سراسر دنیا %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7 Tarikhema.org
قبیله Samburu، کنیا
عکس دورافتاده‌ترین قبلیه‌های سراسر دنیا %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7 Tarikhema.org
قبیله Mask Dancers، بوتان
عکس دورافتاده‌ترین قبلیه‌های سراسر دنیا %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7 Tarikhema.org
زنان قبیله Perak، هندوستان
عکس دورافتاده‌ترین قبلیه‌های سراسر دنیا %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7 Tarikhema.org
قبیله Vaioa River، پولی نزی فرانسه
عکس دورافتاده‌ترین قبلیه‌های سراسر دنیا %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7 Tarikhema.org
قبیله Huli Wigmen، گینه نو
عکس دورافتاده‌ترین قبلیه‌های سراسر دنیا %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7 Tarikhema.org
قبیله Khoyor Tolgoi Hill، مغول
عکس دورافتاده‌ترین قبلیه‌های سراسر دنیا %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7 Tarikhema.org
قبیله Tarangire، تانزانیا
عکس دورافتاده‌ترین قبلیه‌های سراسر دنیا %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7 Tarikhema.org
قبایل کوهستان Ndoto، کنیا
عکس دورافتاده‌ترین قبلیه‌های سراسر دنیا %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7 Tarikhema.org
قبیله Likekaipia، گینه نو
عکس دورافتاده‌ترین قبلیه‌های سراسر دنیا %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7 Tarikhema.org
روستای Angge در نپال
عکس دورافتاده‌ترین قبلیه‌های سراسر دنیا %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7 Tarikhema.org
قبیله Paro Pass در بوتان
عکس دورافتاده‌ترین قبلیه‌های سراسر دنیا %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7 Tarikhema.org
مردم روستای Miao در چین
عکس دورافتاده‌ترین قبلیه‌های سراسر دنیا %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7 Tarikhema.org
قبیله Uramana Clan در گینه نو
عکس دورافتاده‌ترین قبلیه‌های سراسر دنیا %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7 Tarikhema.org
مردم ساکن Lake Argentino در آرژانتین
عکس دورافتاده‌ترین قبلیه‌های سراسر دنیا %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7 Tarikhema.org
منبع سایت برترینها
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها