آثار مادی تپه سیلک

تصاویری از آثار مادی تپه سیلک

آثار مادی تپه سیلک

 

با تصاویری از آثار مادی تپه سیلک همراه شوید .

 

لیوان سفالی دسته دار- سیلک – هزاره اول پیش از میلاد – موزه ایران باستان

ظرف سفالی دسته دار – سیلک – هزاره اول پیش از میلاد – موزه ایران باستان

 

ظرف سفالی دسته دار – سیلک – هزاره اول پیش از میلاد – موزه ایران باستان

 

لیوان سفالی – سیلک – هزاره اول پیش از میلاد – موزه ایران باستان

 

ظرف سفالی لوله منقاری منقوش-  سیلک – هزاره اول پیش از میلاد – موزه ایران باستان

 

 

ظرف صافی سفالی – سیلک – هزاره اول پیش از میلاد – موزه ایران باستان

 

ظرف سفالی با آبریز- سیلک – هزاره اول پیش از میلاد – موزه ایران باستان

 

 

ظرف صافی سفالی – سیلک – هزاره اول پیش از میلاد – موزه ایران باستان

 

 

ظرف سفالی منقوش-  سیلک – هزاره اول پیش از میلاد – موزه ایران باستان

 

ظرف سفالی با نقش کنده  سیلک – هزاره اول پیش از میلاد – موزه ایران باستان

 

کاسه دسته دار – هزاره اول پیش از میلاد – موزه ایران باستان

منبع iranatlas
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.