دسته: تاریخ تمدن هند باستان

دانلود آشوکا

دانلود آشوکا

آشوکا که در برخی منابع آسوکا (Asuka / Asoka) نیز آمده است (کریستن سن، آرتور، ۱۳۵۱، ایران در زمان ساسانیان، ص ۴-۴۱) در واقع از پادشاهان هند دانسته شده است...

مهاتما گاندي

مهاتما گاندی

تصویر یک پارسا- مرتاض- مسیحی- آموزش و پرورش گاندی- در افریقا- شورش ۱۹۲۱- «من آن انسانم»- سالهای زندان- «هند جوان»- انقلاب چرخ ریسندگی- دستاوردهای گاندی زشت‌ترین، لاغرترین، و ناتوان‌ترین مرد...

نهضت ملي در هند

نهضت ملی در هند

دانشجویان غربگرا- دنیایی شدن بهشت- کنگره ملی هند در سال ۱۹۲۳، متجاوز از هزار هندی در انگلستان درس می‌خواندند، تقریباً همین تعداد هم در امریکا، و باز شاید همین تعداد...

شرق، غرب است . تغییرات در هند

شرق، غرب است . تغییرات در هند

هند دگرگون می‌شود- تغییرات اقتصادی- اجتماعی- زوال نظام طبقاتی- طبقات و اصناف- نجسها- ظهور زن این نکته که مردی، که تقریباً تا پنجاه سالگی با زبان انگلیسی ناآشناست، و بعداً...

رابيندرانات تاگور مردي كه، پس از مرگ، توسط عيسي زنده شد

رابیندرانات تاگور مردی که، پس از مرگ، توسط عیسی زنده شد

علم و هنر – خانواده‌ای از نوابغ – جوانی رابیندرانات – شعرش – سیاستش – مکتبش در میان، هند، به رغم ستم و مرارت و تهیدستی، به آفرینش در علم...

دزدان دريايي شاد در تاریخ هند

دزدان دریایی شاد در تاریخ هند

آمدن اروپاییان- پیروزی بریتانیا- شورش سپاهیان- سود و زیانهای حکومت بریتانیا آنگاه که کلایو و هیستینگز ثروت هند را کشف کردند، تمدن هند، از چند لحاظ، خود از پیش مرده...

معماري هندي

معماری هندی

قبل از آشوکا- آشوکایی- بودایی- جینی- شاهکارهای شمال- ویران شدن آنها- سبک جنوبی- معابد تکسنگی (یکپارچه)- معابد ساختمانی از معماری هندی پیش از آشوکا چیزی به جا نمانده است. خرابه‌های...

نتايج فلسفه هندو

نتایج فلسفه هندو

انحطاط – خلاصه – نقد – تأثیر ترکتازیهای مسلمانان به عصر بزرگ فلسفه هندی پایان داد. تهاجمات مسلمانان، و بعدها هم مسیحیان، به ایمان بومی هند سبب شد که این...