دسته: تاریخ تمدن ایران باستان

تاریخ‌ نگاری محلی

تاریخ‌ نگاری محلی

یباچه‌ای بر اهمیت تاریخ‌های محلی در روایت تاریخ اجتماعی  جهانبخش ثواقب، تاریخ ما : تاریخ‌نگاری محلی، یکی از گونه‌های مهم تاریخ‌نگاری ایران در دوره اسلامی به شمار می‌آید. تاریخ‌های محلی...

انحطاط پارسیان

انحطاط پارسیان

چگونه ملتی می‌میرد- خشیارشا- فصلی از آدمکشی- اردشیردوم- کوروش کوچک- داریوش (یا دارای) اصغر- علل سیاسی و نظامی و اخلاقی انحطاط- فتح پارس به دست اسکندر، و پیشروی او در...

علم و هنر پارسیان

علم و هنر پارسیان

پزشکی- خرده هنرها- گور کوروش و گور داریوش- کاخ پرسپولیس- نقش دیواری تیراندازان- ارزیابی هنر پارسی چنان به نظر می‌رسد که پارسیان، جز هنر زندگی، هیچ هنری به فرزندان خود...

آداب و اخلاق پارسيان

آداب و اخلاق پارسیان

قساوت و بزرگواری- قانون پاکیزگی- گناهان جسمانی- دوشیزگان و مردان عزب- ازدواج- زنان- کودکان- نظر پارسیان در تعلیم و تربیت آنچه مایه شگفتی می‌شود این است که مردم ماد و...